DEBAT: Fyret borgerrådgiver kickstarter græsrodsbevægelse

DEBAT: Det er netop besluttet af byrådet at sparke kommunens borgerrådgiver ud af købmandsforretningen, Gribskov kommune. Et byråd bestående hovedsagligt af liberale individer, som ikke formår eller behersker forståelsen for, hvorfor det var nødvendigt at ansætte denne vigtige person.

Det ligger dog helt fast, at da man ansatte borgerrådgiveren i sin tid – blev han ansat uden de rette beføjelser, så han ikke kunne gå direkte ind på et kontor og irettesætte den ansatte ift. de fejl der var sket i den enkelte borgers sagsforløb. Personalesager mv. var ligeledes udelukket i denne sammenhæng, hvilket i min optik var en gigantisk fejl.

Relateret læsning: Farvel til Jarl: Gribskov dropper borgerrådgiverfunktion

Grundlaget for ansættelsen af borgerrådgiveren blev fremlagt i byrådet, hvor tre forskellige sagstyper blev fremlagt. Sager som var så alvorlige at byrådet dengang vedkendte sit ansvar, og efterfølgende var beslutningen slet ikke så svær at få øje på.

En af sagerne omhandlede en frivillig anbringelse udenfor kommunen, hvor en familie blev splittet i atomer over den mishandling som blev udøvet overfor barn og forældre. Sagens alvorlige karakter betød, at der blev udført en ekstern undersøgelse af sagen i børn og unge forvaltningen i Helsinge.

Den anerkendte undersøger bekendtgjorde i sine mange vurderinger af sagen, hvor slemt det stod til. Det tog hende ca 1½ måned at få udleveret alle sagsakterne, hvilket har fået nogen i byrådet op på mærkerne.

Græsrodbevægelsen Syg i Gribskov vil derfor genopstå i 2019 med helt nye kræfter, for vi fortsætter kampen for anstændig sagsbehandling, retssikkerhed for alle ledige, syge og handicappede.

Foreningen vil forøge samarbejdet med Jobcenterets ofre på Facebook, som pt. rummer mere end 14.000 medlemmer.

Vores bannere har været pakket ned igennem længere tid og nu er det på høje tid at få dem frem igen.
Som Jan Monrad fra Total Petrolium engang sagde; …” De kan knække vores faner, men os kan de eddermane ikke knække”..

Der sendes en meddelelse ud i starten af 2019, som vil fortælle om den kommende generalforsamling, som man er velkommen til at være med til og præge konstruktivt i en fælles retning.

Peter M. Otzen
Formand for Syg i Gribskov.

Giv din mening til kende: