DEBAT: Gribskov skal være en kommune med lige og meningsfulde liv for alle

DEBAT: Gribskov kommune skal være den absolutte forgangskommune indenfor social bæredygtighed. Ingen i Gribskov skal leve i fattigdom, og de sociale indsatser skal være langt bedre, mere personlige og fleksible. De sociale indsatser skal gavne borgere ikke straffe dem. Vi skal være kendt for at være kommunen med rige og meningsfulde fællesskaber.

Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen rammer mange borgere hårdt og øger risikoen for social deroute. Man bør arbejde for, at Gribskov Kommune hjælper vores borgere med økonomisk støtte, der sikrer basale behov så som bolig, medicin mv. Gribskov skal gå forrest i kampen mod fattigdom i Danmark, og skal via innovation af offentlige ydelser og indførelse af en kommunal fattigdomsgrænse, gøre sit for at sikre et Danmark i balance.

Det er almen kendt at jo tidligere vi som samfund træder til, desto større chance er der for at gribe socialt udsatte børn og forbygge marginaliserede liv. Forskning viser, at tidelige, ambitiøse investeringer i børns trivsel kan reducere risikoen, for at de udvikler problemer med ensomhed, dårligt helbred, kriminalitet, misbrug eller vold. Derfor skal der investeres i tidlige indsatser for udsatte børn og unge.

Man bør i Gribskov Kommune sikre at udsatte hjælpes af få og faste sagsbehandlere. Vi skal udvikle indsatser der er fleksible og målrettet den enkelte borgers behov. Eksempelvis skal individuelle budgetter og hjælp til iværksætteri afprøves.

Vi skal have friheden og dømmekraften tilbage til frontpersonalet, og indrette vores sociale indsatser, så de giver den enkelte borger mulighed for at tage ejerskab for eget liv. Fagligheden, værdigheden og det personlige engagement skal frem igen i de sociale indsatser. Det kræver blandt andet at sagsbehandlere får mulighed for at tage udgangspunkt i borgernes, og ikke systemets, behov.

Vi ønsker en samlet beskæftigelsesindsats, der prioriterer tillid og kontrol og mennesketænkning over kassetænkning. Desværre tager bureaukrati og kontrol, tiden og motivationen fra både ansatte og borgere i eksempelvis jobcentret. Det skal man ændre på og Gribskov Kommune bør i højere grad afprøve andre indsatser, eksempelvis kontanthjælp uden modkrav, og tiltag der styrker kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen med mere tilfredshed i hverdagen fir medarbejdere og jobsøgende.

Så i Gribskov bør man arbejde for en kommunal fattigdomsgrænse i kommunen, for at sikre bedre hjælp til udsatte borgere. Vi skal investere i tidlige indsatser for udsatte børn og unge. Der skal tænkes personlige budgetter til de mest udsatte borgere i kommunen, for at gøre tiden i krisen så minimal så muligt. Fagligheden, værdigheden og det personlige engagement skal tilbage i de sociale indsatser, og jobcentret skal i balance igen. Alle tiltag som vil bidrage til, at Gribskov Kommune bliver en kommune med rige og meningsfulde liv for alle.

Mathias Arnvig Zilberberg og Susan Kjeldgaard

Leave a Reply