DEBAT: Håb for flere deltidspladser

DEBAT: Der skal ikke herske tvivl om, at familiernes ret til mere tid sammen med deres egne børn, er en Konservativ mærkesag.

Derfor bad vi også i begyndelsen af året om at få set på muligheden for at alle kan tilbydes deltidspladser, hvis familierne ønsker det og har mulighed for det. En deltidsplads kan nemlig i nogle familier skabe et økonomisk råderum til netop mere tid sammen med egne børn.

Vores ønske har fra dag 1 været, at alle der ønsker det, skal kunne tilbydes en deltidsplads. Deltidspladser har nogle økonomiske konsekvenser for dagtilbud, som vi er nødt til at være opmærksomme på. Derfor valgte vi i udvalget at indgå et kompromis om at alle dagtilbud skal tilbyde mindst 2 deltidspladser udover de lovpligtige. Derudover kan de enkelte institutioner sagtens vælge at tilbyde flere pladser, hvis det giver mening for dem.

Samtidig fik vi indarbejdet at vores administration arbejder videre med hvordan, der kan oprettes deltidspladser i dagplejen. For det giver ikke mening, at man kan få deltidspladser i vuggestuer men ikke i dagplejen. 

Det er et skridt på vejen, men det stopper ikke her.

I går blev et samlet Byråd enige om, at se på sagen igen og se om vi kan finde de midler, der skal til, for at der kan tilbydes et ubegrænset antal deltidspladser. Vi er glade for, at Byrådet ønsker at se på dette endnu engang og glæder os til det arbejde.

Vi ønsker at det bliver muligt at have ubegrænset adgang til deltidspladser. Og det skal foregå på en økonomisk forsvarlig måde, så vi fortsat kan levere et tilbud i høj kvalitet.

Finder vi ikke økonomien til at løse dette i det nuværende budget, vil det Konservative Folkeparti tage det med næste gang vi forhandler budget.

Trine Egetved
Formand for Forebyggelse og Idræt
Det Konservative Folkeparti

Giv din mening til kende: