DEBAT: Hallerne løber fra deres løfte til Eventyrbanen

Genrefoto.

Foto: presse.

DEBAT: Der har været skrevet meget frem og tilbage omkring lokaler til ”Eventyrbanen” her på det sidste, og der har været fremsat mange påstande om, hvem der sagt hvad og hvornår.

Det ændrer ikke ved, at når støvet har lagt sig, så ligger det fast, at den tidligere direktør for Helsinge Hallerne, Jan Dissing, oprindeligt har afgivet et løfte til ”Eventyrbanen” om udlån af lokaler. Det centrale her er, at Jan Dissing må anses for at have bemyndigelse til at afgive et sådant løfte, og at ”Eventyrbanen” har været i god tro om, at han har været berettiget hertil.

Nu ligger det sådan både i almindelig dansk aftaleret og dansk forvaltningsret, at når en person, om hvem man må formode har bemyndigelse hertil, har givet et løfte om en ydelse, og modtageren har været i god tro herom, så står det ved magt. Det gælder uanset, om det bagefter måtte vise sig, at en bestyrelse eller hvem det nu måtte være, ikke er blevet tilstrækkeligt orienteret. Hvis det ikke var således, kunne vores samfund jo ikke fungere. Tænk, hvis vi gik ind og købte en agurk i Kvickly og betalte til damen i kassen, og bestyreren så bagefter kom løbende og sagde, at netop den agurk havde han sandelig ikke givet tilladelse til, at vi måtte købe. Det samme gælder, når vi får et tilsagn fra en sagsbehandler ved kommunen, så må vi formode, at vedkommende har gjort det inden for sin bemyndigelse, medmindre vi er i ond tro herom. Dette er grundlæggende principper, der findes i enhver retsstat, og som gør, at vi kan have tillid til hinanden både borgere imellem og mellem borger og forvaltning.

På den baggrund er Anna Recinellas udmelding om, at hallens bestyrelse ikke var orienteret ganske ligegyldig. Den forekommer på baggrund af det oplyste heller ikke særlig troværdig. Det kan måske være ærgerligt, hvis man havde andre planer med lokalerne, men en aftale er en aftale. Det forekommer af samme grund yderst betænkeligt, at Anna Recinella ved sin fortsatte vægring ved at anerkende den ret, som ”Eventyrbanen” hermed har opnået, forhindrer gruppen i at komme videre med sit projekt.

Mig bekendt lever vi i en retsstat, også i Gribskov Kommune. Det er på høje tid, at borgmesteren stopper dette absurde cirkus, træder i karakter og går ind i denne sag og sikrer borgernes ret, ellers kan jeg kun anbefale bestyrelsen for ”Eventyrbanen”, at den bør gå sin gang gennem det dertil indrettede klagesystem.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl
Orlogskaptajn, ph.d., cand.jur.
Medlem af “Eventyrbanens” stiftelsesgruppe

Giv din mening til kende: