DEBAT: Heatherhill-sagen minder om boligplanerne ved Sandet

Udsigten ved Heatherhill fejler ikke noget. Foto: Privatfoto.
DEBAT: Heatherhill-sagen begynder at minde om hele historien ude på Sandet, Frederiksværkvej 160, hvor en lokalplan tillader 12 boliger i det gamle GeoArt, beliggende i en landzone. Det tillades med det argument, at brugstrykket for området er helt uændret. Det er så min opfattelse at dette langt fra er tilfældet.

Nu er det sådan, at Planklagenævnet i maj 2020 pålagde administrationen at udarbejde en ny lokalplan for området, efter klager fra de omboende naboer og andre. Men den begrundelse af anvendelse fra museum/butik til helårsboliger var for væsentlig til, at der blot kunne udstedes en byggetilladelse, som allerede var givet. Den har nu været i høring og er vedtaget som beskrevet, trods 51 indsigelser, både fra Landliggerforeningen på vegne af sommerhusejerne, fra Grundejerforeninger på Sandet samt naboer og andre borgere.

Kigger man på sagen om Studebjerg Vandværk i Heatherhill, Svanemosen 8, får man som læser unægteligt det indtryk, at der er tale om væsentlig ændret anvendelse – også indenfor landzone. At gå fra et nedlagt vandværk til et sommerhus med 6 WC/badeværelser, 7 værelser samt et større antal P-pladser (7) synes som en væsentlige ændring i anvendelse, og der skal bestemt udarbejdes en lokalplan – ligesom kravet var i sagen på Sandet.

RELATERET LÆSNING: DEBAT: Monsterbyggeri i Nordsjællands mest beskyttede område

Nærværende sommerhus-projekt indeholder konkrete visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i forhold til områdets karakter. Ligesom på Sandet skulle de nye lejligheder også rummes indenfor eksisterende bygningsmasse.

Der er altså flere sammenlignelige punkter i de to sager:

  • Lokalplan-pligtigt grundet væsentlig ændring i anvendelse – sådan ville Planklagenævnet helt sikkert vurdere sagen.
  • Projekt indeholder konkrete visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i forhold til områdets karakter
  • Projekt skal kunne rummes indenfor eksisterende bygningsmasse
  • Begge beliggende i landzone grænsende op til sommerhus-
  • Begge beliggende i områder med særlige natur-forhold (Natura2000 områder / fredede arealer)
  • Begge projekter medfører væsentlig øget brugstryk (og sommerhus må anvendes 8 måneder om året)

En anden anskuelse, som jeg netop påpegede i mit høringssvar vedr. Sandet var administrationens/UBL’s (Udvalget for Udvikling, By og Land, red.) argument for at tillade boligprojektet; at GeoArt var meget svært at sælge. Man kan få den tanke, at det samme gør sig gældende ved HeatherHill, hvis der allerede foreligger en byggetilladelse. I sagen om Sandet gives simpelthen tilladelse til, at man godt kan anvende en bygning til andet formål, alene baseret på dette argument.

Jeg mener stadig ikke, at eventuelle udfordringer med at sælge ejendom er et kommunalt anliggende. Denne ejendom har også været svær for Vandværket at sælge, ser det ud til. Og det det ser også ud til at Administrationen flere gange har været en ”showstopper”.

Nu kan det hele pludselig lade sig gøre og jeg kan godt forstå, hvis Vandværket vil anlægge en erstatningssag – den kan blive føjet til i rækken af sager (som vi som borgere jo af grunde ikke kan få indsigt i, da sagerne behandles for lukkede døre). Og som naturligvis i sidste ende pålægges skatteborgerne i Gribskov.

At ejendomme kan være svære at sælge og derved skulle kunne opnå positiv særbehandling, åbner jo en ladeport af muligheder for de ganske mange boligejere i Gribskov Kommune, der af uvisse årsager har fået deres ejendomme dømt ”bevaringsværdige”.

De er nemlig også rigtig svære at sælge – idet en potentiel køber ikke ved, om nye bygningstilpasninger overhovedet er realisérbare. Man må ikke engang lave kvistvinduer i tagkonstruktionen, hvorfor lofterne f.eks bliver uanvendelige til boligformål. Og er en ejendommen først blevet dømt bevaringsværdig, er det umuligt at ændre denne status.

Lokal- og kommuneplaner er ét af de fundamenter, vi bygger på. De skal ikke dikteres af investorer, der primært kærer sig om egen vinding og uden veneration for den unikke natur og det miljø, vi har her i Gribskov Kommune. Heller ikke selvom de selv bor her.

(indlægget er blevet forkortet af redaktionen)

Eva Pahus
Bryggervej 5B, Helsinge

Leave a Reply