Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Helsinge min by – Mineby?

DEBAT: Skal vi i Helsinge være omgivet af grusgrave og lerudgravning? Det kunne blive virkelighed inden for de næste 12 år, hvis vi ikke gør noget nu.


I sidste uge udsendte Region Hovedstaden en revideret plan for udgravning af råstoffer i
vores region.

Den kaldes Råstofplanen 2016/2020. I denne plan kan man læse, at regionen har udset
sig mulighed for at omgive Helsinge med grusgrave og lerudgravning.

I første omgang vil man udvide den grusgrav, der i dag ligger i Høbjerg. Man vil tillade, at
der graves langs husene i Høbjerg by og hele området op til Kildevej. Beboerne i Højberg
By vil få grusgrav 100 meter fra deres huse.

Det positive i den reviderede rapport er, at man har fjernet området på den anden side af
Kildevej fra planen. I Annisse Nord vil man grave ler. Disse to områder er udset som graveområder. Det betyder, at gravearbejdet kan starte, hvis ejerne billiger det, hvis planen bliver vedtaget til foråret.

Region Hovedstaden har i Råstofplanen også to ”interesseområder” omkring Helsinge. Når et område bliver udpeget til ”interesseområde” betyder det, at det ikke længere kan gennemføres projekter eller vedtages andre planer for området, der kan hindre udnyttelse
af råstofressourcerne.

Det ene område ligger fra Helsinge helt ud til Bjørnehøjskolen i Annisse. Det andet område er fra Højbjerg udstykningen i Nejlinge hele vejen langs Høbjerg Hegn. Rapporten konkluderer, at det kan påvirke ejendomsværdien for de boliger der ligger i umiddelbar nærhed af området.

Som det udtrykkes i rapporten: ”Ud fra en overordnet samfundsmæssig betragtning, er råstofindvinding en af de forudsætninger for fortsat udvikling af hovedstadsområdet, som har en vis omkostning for snæver kreds af regionens borgere. Da der er tale om en snæver kreds af borgere i forhold til samfundet som helhed, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.”

Hvad kan du så gøre som borger?

Du kan gå ind og læse Råstofplanen, som du finder her: Råstofplan.

Du kan deltage i borgermødet den 19. oktober, der på grund af COVID-19 gennemføres
virtuelt via livestreaming på internettet. Det virtuelle møder tilgås via computer, tablet eller
mobil gennem en almindelig browser på en web-adresse.

Efterfølgende er det vigtigt, at så mange borgere som muligt udarbejder et høringssvar og
indsender det til regionen.

Høringssvar kan afgives her: Høringssvar.

Det er muligt at sende svar i en periode på 8 uger fra 23. september –18. november 2020

Man kunne få undersøgt, om nogle af de berørte områder ligger, hvor Kommunen kunne have interesse i at by udvikle. Så har kommunen mulighed for at bede om at få udtaget området helt eller delvist fra planen.

En beboer i et af de berørte områder har oprettet en hjemmeside www.gribskov.nu, der vil
forsøge at samle informationer løbende

Maria Falck Stigsby
Robjergvej 5, 3200 Helsinge.

Seneste nyheder:

Tip os!