DEBAT: Hvad er kvaliteten af plejen på vores plejecentre?

Foto: Gundula Vogel/Pixabay.
DEBAT: Ældre, Social og Sundhedsudvalget har den 25. august 2020 drøftet input til en bruger- og pårørende undersøgelse. Med baggrund i sagerne om svigt på plejehjem i Aarhus og Randers og den medfølgende debat om kvalitet i plejen er det sikkert fornuftigt at få et billede af, hvordan det ser ud på plejecentrene i Gribskov.

Det er jo også en integreret del af kommunens tilsynspolitik.

Nu er det sådan at politikkerne kan beslutte sig til, hvilke områder der skal med i undersøgelsen og efterfølgende skal resultatet af en sådan brugerundersøgelse til politisk behandling med henblik på eventuelle justeringer på baggrund af resultaterne. I det oplæg man kan læse, er der ikke mange input fra politikerne. Der er bemærkninger fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Jeg håber da, at man politisk bliver enige om lave en bruger- og pårørendeundersøgelse af kvaliteten af plejen på kommunens plejecentre som det vigtigste. Hvis der bliver plads til det, ville det også være fornuftigt at få en brugerundersøgelse af den rengøring der ydes som en del af hjemmeplejen.

Som bekendt blev rengøringen ændret fra hver anden uge til hver tredje uge, da der senest blev gennemført besparelser. Derfor kunne det være interessant at få at vide om de ældre er tilfredse med den ydelse de får nu.

Når vi nu får resultatet af undersøgelsen, så melder der sig helt naturligt det næste spørgsmål: Hvis det viser sig at undersøgelsen peger på justeringer i plejen som har økonomisk konsekvens, hvor finder kommunen så midlerne?

Når jeg stiller det spørgsmål, så er det jo fordi at ved sidste undersøgelse fra september 2017 så var der problemer som bl.a. aftaler der ikke blev overholdt og 20 % var utilfredse med den tid der var til pleje ikke var tilstrækkelig og flere oplevede at der kom forskellige personer hos dem.

Det fremgår ikke af sagsfremstillingen hvad der er gjort ved de problemer og om det har medført ændring i plejen?

Jeg håber meget at politikerne bliver enige om at vi får en grundig bruger- og pårørende undersøgelse af kvaliteten af pleje på vores plejecentre samt undersøgelse af kvaliteten af den reducerede rengøring.

Peter Kay Mortensen
Fungerende formand, Socialdemokratiet Gribskov Øst

Leave a Reply