Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Hvorfor så mange fejl i børnesager i Gribskov Kommune?

DEBATINDLÆG: Ankestyrelsen opgør hvert år antallet af klagesager i kommunerne indenfor socialområdet herunder børn, og ældre. Tallene fremgår af Ankestyrelsens statistikker, Danmarkskortet. Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen forholde sig til disse tal – af dagsordenen for det kommende byrådsmøde den 14. december 2021 fremgår det at det sker på dette møde.

Den samlede omgørelsesprocent på klagesager i Gribskov kommune i 2020 er 39%. Af de underliggende tal fremgår det, at omgørelsesprocenten for børneområdet alene udgør 52% dvs. mere end halvdelen af afgørelserne i børnesager udgør fejl, f.eks. manglende overholdelse af lovgivningen, som resulterer i at Ankestyrelsen hjemviser sagerne til genbehandling i kommunen.

Administrationen har ved fremlæggelse af tallene til dagsordenen anbefalet, at der ikke iværksættes indsatser til forbedring idet tallene ligger tæt på landsgennemsnittet.

At det i sig selv skulle være tilfredsstillende ligger imidlertid langt fra debatten op til KV21 hvor mange partier talte om forbedringer på netop disse områder, nedbringelse af sagsbehandlingstider, rettidig og korrekt indsats samt overholdelse af borgernes retssikkerhed.

Ligeledes fremgår det af note i den omfattende spareplan for Social og sundhedsområderne som blev tiltrådt i foråret 2021; ”At administrationen forventer at overholde lovgivningen, men at der ikke kan spares så højt et beløb på specialundervisningsområdet uden at det vil påvirke antallet af klagesager. Det kræver en særlig opmærksomhed hos administrationen og fra politisk side”. Der er altså allerede forventninger om endnu flere klager.

I handleplanens høringssvar fra de berørte afdelinger i Social og Sundhed, udtaler samtlige afdelinger bekymring for de foreslåede besparelser som f.eks. omtaler, at de eksisterende medarbejdere skal løse flere opgaver ligesom det er beskrevet, at arbejdet med de mange klagesager allerede overbebyrder kommunens rådgivere. Det lokale handicapråd har i deres høringssvar udtrykt bekymring for gennemskueligheden i handlingsplanen.

Endelig kan man være bekymret for det faktiske antal af fejlbehæftede afgørelser. Under Ankestyrelsens tal befinder sig et mørketal – de borgere som slet ikke kan overkomme at klage fordi de i forvejen er lagt ned i udmattelse efter at have ventet alt for længe på den nødvendige indsats.

Tallene fra Ankestyrelsen for 2020 var tilgængelige i juni 2021, men drøftes først nu, et halv år efter. Mødet på tirsdag er det sidste med det nuværende byråd. I forlængelse af den førnævnte debat og udtalelser fra de forskellige partier op til KV21, vil jeg hermed komme med en opfordring til byrådet om at de på tirsdag beslutter, at emnet kommer på dagsordenen igen i starten af 2022 til drøftelse i det nyvalgte byråd.

Som grundlag for en saglig drøftelse i byrådet, kunne det være relevant at gå et spadestik dybere og se på de sager som omstødes og hjemvises og hvorvidt der er et mønster i dem. Ligeledes kunne det være relevant at se på sagsbehandlingstiden for genbehandling af de sager som hjemvises. Alt sammen med henblik på at træffe den lovgivningsmæssige rette afgørelse første gang, reducere klagerne og dermed arbejdsbyrden omkring behandlingen af dem.

Lone Jensen
Adressen er redaktionen bekendt.

2 Comments

jes e freisner
21. december 2021 at 19:55

Det er meget forstemmende at læse disse opgørelser omkring behandling af børnesager i kommunen. Med en omgørelsesprocent på hele 52 %, hvor der er derved begået fejl i sagsbehandlingen, er helt utilstedeligt og vidner om en aldeles fejlagtig forvaltningspraksis og total mangel på kompetence og ikke mindst mangel på ledelse og opfølgning fra direktionens side.
Jeg håber virkeligt at det nye byråd og ikke mindst den kommende udvalgsformand kan få rettet op og sikre en helt anden tilgang og korrekt måde at overholde lovgivningen på. Ikke mindst af få skiftet ud og få sat de rette mennesker i forvaltningen med de rette kompetencer på de rette pladser.

Lise-lotte Sørensen
17. december 2021 at 8:34

Det er meget trist for fædre og børn at komme i kontakt med gribskovs såkaldte børne sagkyndig.
Sagsbehandler tager parti for børnenes mor, det tiltrods for mange usandheder…hvis altså Sagsbehandler læste papir i sagen. Børnene var tilkendt psykolog…den hjælp fik de aldrig.
Politi har nu afklaret de mange grimme beskyldninger mor har brugt i at holde børnene væk fra deres far.. fysisk og psykiskvold samt trusler.. alt er frafaldet..det ændre intet for børnenes manglende tilgang til deres far. Den yngste truer med selvmord efter deres mor har traumatiseret børnene med et “kriseophold ” Sagsbehandler bryder tavshedspligt..stater mødet med at fortælle hvor skidt..en andens barn har det og derfor er kommet i spicialt skole tilbud…dog var det mine børns mors søsters barn hun navn gav og berettede om.
Senere siger Sagsbehandler at det er godt børnenes far kan bo hjemme hos hans mor…han har ikke boet hjemme siden sit 17 år. Bor på 13 år i eget hus ( børnenes barndomshjem) Da Sagsbehandler får undrende svar…Siger hun..måske børnenes far skulle finde sig et job, så han ikke bekymre sig så meget og sine børn… børnenes far har haft det samme job de sidste 14 år..
Man må sige at Sagsbehandler udstiller sin uviden og fremstod dybt uprofessionel.
Det er nr. 5 Sagsbehandler i denne ulykkelige sag.. vi har kun mødt et fagligt kompetent menneske i denne 2 årige sag.. den første ved det første møde med kommunen.
Forældrene fik støtte til at afvikle deres forhold og de fik lavet plan for at sikre ro, trivsel og tryghed for deres 3 børn. Sikre børnene blev i deres kendte hjem og hverdag ( skole/institutioner) samt fritids akviteter..og ikke mindst sikret børnene tilgang til begge forældre.
Børnenes far overholde planen i det han vægter børnenes trivsel højest.
Børnenes mor fravælger børnenes trivsel og bruger magtanvendelse og isolerer børnene på et krisecenter. Fremkommer her med utallige beskyldninger og voldsomme anklager imod børnenes far.. dsv. Er Politi 2 år om at komme med en redegørelse…frifindelse på alle punkter.. hvis kommunen ‘s ansatte læste de dok. Som er i sagen.. kan de ved selvsyn..læse de mange usandheder…men det forholder Sagsbehandler sig ikke til.
Mine børn er i stærk mistrivsel der en mange underretning fra fag personer som er tilkomme i den tid børnene har været isoleret hos deres mor.. børnene er bragt i en loyalitets konflikt og for søgt fremmede gjort i forhold til deres far og al deres familie på fars side. Den yngste er blevet voldelig og ud ad reagerende.. tilkendt spicilat soloer forløb med han mor, psykolog og pædagoger. Min mellemst søn beskrives som helt lukket ned sat flyttede til et lille særligt skoletilbud og min ældste tør ikke færdes i by miljø af “frygt” for at møde sin far og hendes fars familie..ikke fordi hun er bange for sin far…men fordi hun ikke ved hvordan hun ifølge sin mor..skal reagerer..Silja siger så sent som i april 2021.. at hun ikke ved hvorfor de skulle på krisecenter og hvorfor de ikke må se deres far.. kommunen gør intet for at sikre børnene. Efter mor har “løget” sig til alle rettigheder omk. Børnene…vælger hun og bo 5 min fra børnenes far.. men de må ikke ses ind ikke tale I tlf.. mor nægtet al samarbejde..
Føj for en kommunen.. det et dybt bedrøveligt.. at 3 børn skal bruges som våben og ødelægges mentalt.. føj for et sygt system.
Venligst børnenes farmor.
Lise- Lotte Sørensen

Skriv en kommentar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!