DEBAT: Ingen tør nævne elefanten i klasselokalet – Adskil almen- og specialområdet

Grafik: Netavisen Gribskov.
DEBAT: Ingen privat virksomhed vil kunne styres under de nuværende betingelser for folkeskolen. Ingen kan jo se hvad det ville koste at styre folkeskolens almenområde. Nogen har hovedet oppe i r*ven i byrådet og ingen tør nævne elefanten i rummet. Der er simpelthen for få midler i normalområdet. Ny håndsrækning rammer formentligt ved siden af og kommer for sent.

Byrådet kan nu beslutte at udmønte midler fra en finanslovsaftale mellem socialdemokratiet, de radikale, enhedslisten og alternativet samt socialistisk folkeparti til folkeskolen. For en gang skyld vil jeg ikke klage over de skæve konkurrenceforhold mellem privatskole og folkeskole. Dette bidrag går kun til folkeskolen. Med til folkeskolen regnes her alle børn på alle tilbud, specialklasser i folkeskole, sågar ungdomsskolens heldagsskole. Det er godt sådan. Det er jo hele folkets skole. Nu er folkeskolen og alle de elever og børn som regnes herunder jo bare historisk presset pga. politiske beslutninger, som jævnligt træffes på dette område. Der er derimod sjældent politiske indgreb i privatskolen.

Jens Rane stiller op for SF Gribskov ved det kommende kommunalvalg. Tekst: David Abildgaard. Foto: Presse/SF.

Når jeg fremfører argumentet at økonomien på folkeskolens normalområde skal adskilles fra det eksterne specialområde, som jo altså i vores kommunes økonomiske regime hører indenfor folkeskolen, så mødes jeg undertiden af et argument om, at jeg ikke tager mig af specialområdet. Der må jeg så lige minde om, at der findes et andet specielt skoleområde, som ikke skal administrere økonomi for to områder samt tilfældige lovindgreb i ny og næ. Når uhørt mange børn i vores kommune er elever på én enkelt privatskole (25% af kommunens samlede elevgrundlag), så bidrager det altså bare til gøre det svært at løfte den lovbundne opgave at tilbyde sammenhæng, opdragelse, dannelse og folkeskolens afgangsprøve for alle børn i kommunen. Det er skævt.

Og så sker der noget særligt i disse år. Specialområdet vokser. Byrådet kommer på byrådsmødet tirsdag den 6. april til at stemme for at støtten til folkeskolen går udelukkende til specialområdet. Godt at midlerne i det mindste går til lærere og kompetenceudvikling af dem, og de interne tilbud. Men det er jo stadig helt forkert. Det er jo moderskibet vi skal have til at sejle før endnu flere elever søger mod privatskolerne, med endnu flere lærerfyringer til følge, endnu værre forhold i den almene folkeskole.

Hele den pervers ide om, at en incitamentstruktur skal modvirke elevflugt er forkert, så længe der findes en privatskole, som har alle kortene på hånden. Det kan og skal folkeskolen ikke konkurrere med.

Støt folkeskolen! Adskil almenområde og specialområdet økonomisk og lad os så se, hvad det har kostet at ryste folkeskolen og alle vores børn med elendig chokterapi. Og så give arbejdsro til alle områder.

Jens Rane Holck, SF, kandidat til KV21

1 KOMMENTAR

Leave a Reply