DEBAT: Ja tak til uvildig undersøgelse af ældreområdet

Trine Egetved (K). Foto: Presse.
I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at der nu tegner sig et flertal for en uvildig undersøgelse af hele ældreområdet.

Allerede tilbage i 2018 forsøgte vi at få en sådan uvildig undersøgelse igangsat. Desværre kunne der ikke samles flertal omkring undersøgelse, og kun Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for.

Vi mener ikke, at det kan vente til en budgetforhandling. Det betyder i praksis, at der ikke kommer til at ske nogen form for undersøgelse før i 2022. Hvis man fra borgmesterpartiets side mener, at de hændelser, der er, er så voldsomme, at man nu (modsat tidligere) er indstillet på en uvildig undersøgelse, så lad os da komme i gang. Vi har indenfor de seneste måneder set, at der nemt kan findes penge til ansættelse af kontrolmedarbejdere på det grønne område og flere byggesagsbehandlere helt uden for budgettet, så mon ikke også godt, der kan findes penge til en uvildig undersøgelse af et så vigtigt område som vores ældrepleje.

Og når så vi er i gang, så vil Det Konservative Folkeparti foreslå, at der i en periode etableres en whistleblowerordning, så medarbejderne har et sted, hvor de kan tale åbent og ærligt om de udfordringer, de ser i hverdagen. Vi frygter nemlig, og hører på vandrørene, at man som medarbejder i øjeblikket ikke tør stå frem med de oplevelser, man har i dagligdagen. Tværtimod oplever vi et stort sygefravær og stor udskiftning i medarbejderstaben – noget som tyder på, at der er noget helt galt med arbejdsmiljøet.

Derudover bør der kigges meget grundigt på, hvordan samarbejdet med private leverandører foregår.

Lad os nu få inddraget vores medarbejdere på gulvet og vores private leverandører, så der fremadrettet kan skabes et bedre ældreområde i Gribskov Kommune. Vi stillede forslaget for 3 år siden og det glæder os, at der nu (langt om længe) er flere, der kan se nødvendigheden i en uvildig undersøgelse.

Trine Egetved
Borgmesterkandidat
Det Konservative Folkeparti

1 KOMMENTAR

  1. Der er i den grad brug for en uvildig undersøgelse af hele administrationsområdet på ældreområdet, Det gælder hele vejen op til kommunaldirektøren. Der har på alle måder på personaleområdet været en nedbygning og nedbrydning af kultur og engagement samt løbende tab af værdifuld viden i alle led i kæden. Dette er sket ved at skille sig af med kulturbærere og personer med mange års erfaring. Samtidig har hele organisationen båret præg af en konstant uro, manglende tillid og manglende styring samt ikke mindst en topledelse uden den nødvendig erfaring på personaleledelsessiden på området i lang tid. Folk flygter og renommé og entusiasmens for at søge job i kommunen på området er begrænset til sidste valg. Det er en meget uheldig udvikling og påvirker naturligvis de ydelser alle borgere i kommunen er berettiget til at modtage.
    Der har de senere år været alt for mange eksempler på dårlig forvaltning og det skal der handles på både fra byrådets side og ikke mindst skal der tages nødvendige skridt i og mod administrationen.

    Jes E. Freisner
    Bestyrelsesmedlem Venstre Gribskov

Leave a Reply