DEBAT: Ja til mobilmasten i Dronningmølle trods protester

Mastegruppen har indsat en mast i dette foto for at vise, hvor meget de mener den vil præge bybilledet. TDC har afvist nøjagtigheden i fotoet. Fotografik: Mastegruppen i Dronningmølle.

DEBAT: Et flertal i udvalget By og Land i Gribskov Kommune besluttede den 26. november 2019 at give TDC tilladelse til at opføre en 42 m høj gittermast på Stationspladsen i Dronningmølle centrum (7 m højere end Rundetårn). Dette på trods af at der på begge sider af et smalt område langs banen i lokalplanen er forbud mod opsætning af master og paraboler.

Der mangler ikke mobildækning i det centrale Dronningmølle men derimod i Hulerød området, hvor borgerne foreslår masten placeret, så at dens nederste del kan skjules af træer.

Borgerne har fremsat flere forslag til alternative placeringer, holdt 5 møder med Administrationen, heraf 4 med tilstedeværelse af politikere. I alle tilfælde har man afvist alle forslag fra borgerne om alternativ placering, men alene taget hensyn til TDC’s udokumenterede argumenter om placering og mastehøjde.

Flertallet af politikerne og Administrationen har end ikke overvejet at dispensere for en placering 140 m fra åen til trods for at man for nylig har givet dispensation til byggeri af seks huse 18 m fra åen. Heller ikke her er der logisk sammenhæng i Administrationens argumentation.

På denne måde fremstår sagsforløbet som udtryk for en rystende tilsidesættelse af borgernes velargumenterede ønsker til fordel for TDC, en privat kapitalfondsejet virksomhed. Sagsforløbet afdækker således et massivt demokratisk underskud. Placering af telemaster bliver her et tag selv bord for teleselskaberne i samarbejde med nogle tonedøve administrative medarbejdere.

Det giver næring til politikerlede når et flertal trods utallige indsigelser fra borgerne kan beslutte noget så tåbeligt og skadeligt for Dronningmølles borgere, de fleste politikere, uden selv at have set på forholdene. Dette trods borgernes gentagne invitationer til at indgå i et reelt samarbejde med kommunen om at finde alternative løsninger.

Kommunen vil gerne kendes som en kommune der arbejder med at involvere borgere i samskabende processer. Alligevel afviser de en invitation om netop at indgå i en sådan med byens borgere.

Gennem 2 år har lokale kræfter i byen arbejdet på at komme i dialog med kommunen – i stedet er vi blevet mødt af en pseudoproces hvor det der blev kaldt dialogmøder viste sig at være skyggespil.

Mastegruppen i Dronningmølle

ved

Jan-Helge Larsen, Per C. Laursen, René Jensen, Flemming Keller, Kurt Schimmell, Erik Andersson, Vicki Sieling

Leave a Reply