DEBAT: Jobcenter afviser flere og flere syge som burde i ressourceforløb

Grafik: Netavisen Gribskov.

DEBAT: Hvorfor afviser jobcenteret i stigende grad borgere som ses berettede til ressourceforløb? Henover de sidste par måneder er jeg blevet kontaktet af en del sygdomsramte borgere, som Jobcenter Gribskov afviser, som ønsker ressourceforløb mhp. afklaring efter mange år som fastlåst i systemet.

Sagsbehandlingen som primært går igen, beskrives igennem borgerne som uforståelige og konfliktoptrappende, især fordi sagsindholdet og den dokumentation som er indhentet, enten tilsidesættes eller omskrives til noget andet, end det der står skrevet af læger og sundhedssystem.

Sygdomsramte som søger enten fleksjob eller førtidspension skal ifølge gældende lov, forestå den indledende manøvre med at udarbejde et større spørgeskema, som ligger til grund for, at ressource-teamet kan tage beslutning om et tværfagligt forløb, som skal afklare den sygdomsramte borger. Hertil kan nævnes, at hvis der mangler relevant dokumentation fra speciallæger/sundhedssystem mv. eller en funktionsevne test i eget hjem eller på et praktiksted, så iværksættes dette af ressourceteamet, inden der kan træffes afgørelse af nogen art.

Desværre så afvises sygdomsramte borgere i Gribskov i døren til disse forløb, på trods af at alle har ret til at få en afklaring ift. offentlighedsprincippet, jævnfør Ankestyrelsen. Progression i egen sag sker ikke og skriftlige afgørelser udebliver i større grad, jo længere du bevæger dig hen imod en endelig tilstand, som er enten fleksjobber eller førtidspensionist.

Alle sygdomsramte som afvises af sagsbehandlere, der ønsker et afklarende ressourceforløb skal derfor gøre følgende; søg fuld aktindsigt – send din klage til din sagsbehandler/borgmesteren og Ankestyrelsen. Tag en bisidder eller partsrepræsentant med til ethvert møde på Jobcenter Gribskov, så du har støtte med hele vejen.

Ved rigtig grove brud på især tilliden til din sagsbehandler, bør du rette henvendelse til den faglige leder på Jobcenter Gribskov og inddrage vedkommende i din sag. Ofte sker der tillidsbrud imellem borger og sagsbehandler, når dokumentation eller lovgivning helt åbenlyst tilsidesættes.

Den sidste tids henvendelser indikerer for mig, at der er sket en ændring i arbejdsgangen på kommunens jobcenter, som desværre ikke udløser de store klapsalver for de borgere det reelt går ud over. Jeg kan med andre ord konstatere, at kassetænkningen har mange facetter, hvilket med det samme må antages – at der spares penge på at fastholde sygdomsramte på kontanthjælp, end at bekoste en sygdomsramt borger ressourceydelse under et ressourceforløb.

Udvalgsformand for beskæftigelsen, Mikkel Andersen (A) ses gerne gøre noget for de fastklemte sygdomsramte borgere, hvis rettigheder mht. ressourceforløb og afklaringsproces afvises i døren af ansatte medarbejdere i Jobcenter Gribskov.

Peter M. Otzen.
Flad Ager 10, Gilleleje.

Leave a Reply