Debat: Jobcenter Gribskov tryner borgernes partsrepræsentant

Jobcenter
(Arkivfoto: Allan Andersen.
I mit store netværk af borgere som har med Jobcenter Gribskov at gøre, har det vist sig at der er opstået en helt ny slags krænkelse kultur, hvor medarbejdere under jobcenter Gribskov regulært fyre borgerens partrepræsentant, når hovedet på sømmet rammes i en byge af spørgsmål og klageregn over den sagsbehandling, som sikkert mange ikke kan se sig tilfredse i.

Det står fuldstændigt klart nu, at der i jobcenter Gribskov fortsat er mulighed for at udvikle kulture, som underminere retsstats følelsen og eksisterende retssikkerhed for den enkelte borger, som søger hjælp i jobcenter Gribskov.

Da jeg i sin tid var formand for foreningen Syg i Gribskov, oplevede jeg på tæt hold hvordan man forsøgte at jorde foreningens medlemmer, med mindre de meldte sig ud af foreningen. Flere medlemmer kom uafhængigt af hinanden til mig og fortalte, at de var blevet opfordret til at melde sig ud af foreningen, for at kunne opnå en bedre sagsbehandling. Tag lige og tyg lidt på den…..! (Det var min person man gik direkte efter, da jeg kalder en spade for en spade og en skovl for en skovl)

Det udløste selvfølgelig utallige møder med ledelsen på jobcentret og vi blev hurtigt enige om, at det skulle stoppe omgående. Det gjorde det ganske vist også, men jeg kan ikke lade være med at drage parallel med det som sker nu.

Nogen vil sikkert sige, ‘Så kan du bare klage’ …. Jovist kan man klage, men hvis man klager over en medarbejder eller over sagsbehandlingen, så er det sagsbehandleren som først ser på klagen. Dernæst klager du til borgmesteren, som så sender klagen til en mellemleder, som sender klagen tilbage til sagsbehandleren…osv. Udvalgsformanden tages også i spil, som så sender den tilbage til ledelsen i pågældende forvaltning.

Ankestyrelsen har behandlingstid i klagesager fra 3 måneder til over et helt år, og imens kan du måske leve af ingenting eller hvis du er heldig nok, så kan din bedre halvdel betale for jer begge to, imens kreditforeningen puster dig i nakken og regningerne hober sig op.

Det stikker i mit socialistiske hjerte at måtte konstatere, at de krænkelser som fortsat udvikles igennem dårlig sagsbehandling, fortsat fratager den enkelte borgers retsstats følelse og der findes nye veje til at udvikle disse dysfunktionelle forvaltningskulture.

Det må konstateres at det var en fejl at fyre borgerrådgiveren i sin tid, men det er en langt større fejl at tro, at borgmesterens profiti om at alle ansatte skal kunne agere borgerrådgiver i stort set alle spørgsmål i sagsbehandlings øjemed, vil gå i opfyldelse.

Nu må nok være nok. Der må på det kraftigeste opfordres til dialog og ikke skyttegravs krig imellem borger og forvaltning. Der er intet unormalt i at reagere, hvis man udsættes for grænseoverskridende krænkelser af offentlige ansatte.
Omvendt, hvis en borger krænker en offentlig ansat – tages straffeloven i brug og den bruges flittigt, skal jeg hilse og sige.
Især de kortuddannede i moduler (13 uger) må anses for at være den absolut dårligste løsning på at nedbringe de offentlige udgifter. De moduluddannede er simpelthen ikke klædt godt nok på, til at varetage lange og indviklede sager som har kørt i 5-15 år. Den er helt gal når der er tale om sygdomsramte kronikere som har været igennem det meste af sundhedssystemet.

Alle ledige og sygdomsramte borgere som i årevis har siddet fast og uafklaret mht egen sag mv. ønskes en glædelig jul og et rigtig godt nytår.!

Med venlig hilsen
Peter M. Otzen.
Flad Ager 10.
3250 Gilleleje.

8 KOMMENTARER

 1. En kommunal administration, der ikke er til for servicere borgerne, men i ordets videste forstand kun tjener sig selv, i bestræbelserne på at få “forretningen til at give overskud”, er som sådan et grimt udtryk for en propagandistisk ideologi, der sidst blev benyttet under “de 5 forbandede år”, hvor det hed sig over land og by, at “det er sløseri, der skader os ALLE”…

  – Der kommer en tid hvor et regnskab bliver gjort op. Og lur mig om det bliver til den umenneskelige nedgørelses fordel, når det senest i November i år kommer så vidt.

  “MOD URET ER MODSTAND PLIGT!”

 2. Godt skrevet Peter, tak for indlægget. Dejligt at nogen som dig med hjertet på det rigtige sted, viser solidaritet med andre, og bruger tid på at støtte dem, når de løber mod kommunale forhindringer i deres sags behandling. At være bisidder, partsrepræsentant er en meget gammel dansk tradition og en demokratisk skik, som vi skal værne om. Den er ikke mindst vigtig når en kommune har nedlagt funktion som borgerrådgiver, som var tænkt som støtte for folk, der var kommet i glemme eller havde brug for råd i det bureakratiske system. Du nævner eksempler på folk som frygter repressalier og folk som fratages deres kontanthjælp, og står uden noget forsørgelse. Det er således meget vidtgående beføjelser kommunens ansatte har og som går langt ud over hvad et retssamfund bør tillade. At en sagsbehandler kan sanktionere en borger på den måde er jo at gøre ham/ hende til en fredløs tigger eller værre.
  At nogen her på tråden tror på at alle har det godt, at vi alle er vores egen lykkes smed eller egen sagfører, viser at samfundet er i ubalance. For samfundets opgave er netop at tage sig af de svage. De rige skal nok klare sig, som vores gode sanger Kim Larsen udtalte. Så tak for indsatsen Peter og Godt nytår.

 3. Kaj Pedersen, den igangværende debat sker på facebook og i gruppen Vores Gribskov. Du kan deltage derinde hvis du har lyst, eller i netavisengribskov s facebook gruppe. Valget er dit. Det er de færreste udsatte som vil kommmenatere her, da det kan få konsekvenser i deres sagsbehandling, hvilket jeg godt forstår. Mvh Peter.

 4. Ja sådan er det i mange kommuner og folk opdager det først hvis de selv bliver r amt af det. Det er frygtelig opførsel over for syge mennesker.

 5. Peter M. Otzen måske er det dig der holder på den forkerte socialistiske hest i øjeblikket, ser ikke ud til at der er nogen som støtter dine udsagn

 6. Kristoffer Hansen, det var en opfordring mht skyttegravskrig. Det set så mange gange før og det fortsætter desværre. Mht til virkeligheds gengivelse, så er det redaktøren der bestemmer hvor detaljeret og fyldigt ens læserbreve kan være. Tjek min baggrund, så vil du forstå hvorfor jeg forsvare dem som svært ved at forsvare sig selv. Mvh Peter.

 7. Når du skriver “Nu må nok være nok. Der må på det kraftigste opfordres til dialog og ikke skyttegravs krig imellem borger og forvaltning.” – gælder det så også dine egne konstante angreb på alle der er ansatte i Gribskov? Jeg har sjældent set nogle gengive virkeligheden så ensidigt og unuanceret.

Leave a Reply