DEBAT: Jobcenter praktiserer social dumping i egne rækker

DEBAT: Jobcenter Gribskov har længe praktiseret social dumping i selve jobcentret ved at “ansætte” kontanthjælpsmodtagere i deres store kantine, som dagligt står for driften og tilblivelsen af frokostanretninger, buffet, kagebord mv.

Det betyder at der benyttes arbejdskraft som karambolerer direkte med den danske model, da ingen af de “ansatte” har nogen indflydelse af nogen art på eget arbejde. De sanktioneres til gengæld, hvis de ikke møder op eller stiller sig på tværs i ovennævnte spørgsmål.

Jeg antager, at der ikke er sket nogen væsentlig prisændring de sidste fem år, hvad angår jobcenter Gribskov ansattes daglige frokosttilbud. Hertil kommer det konkurrenceforvridende element op til overfladen, da et frokostmåltid blot koster 30 kr. om dagen. Det kan ingen private firmaer hamle op med, og derved er det forvridende element en kendsgerning.

Denne model er desværre spredt ud over landets jobcentre, og mange føler sig som stavnsbåndet i det lokale jobcenter, da der ikke gøres nok for at få så mange som muligt i job, eller uddannelse.

Coop Danmark og Salling Group er stormodtagere af gratis arbejdskraft med ca 11.000 praktikanter/løntilskud/afklaring om året. (Beskæftigelsesministerets egne beregninger 2018-2019). Det svarer til, at der over hele landet er 3,4 kontanthjælpsmodtagere pr. Fakta, Netto, Føtex og Bilka butik. 

Hele praktik/afklaring/løntilskud udgør alene 5 milliarder kr. af hele beskæftigelsesindsatsen om året. (Beskæftigelsesministerets egne beregninger, tjek det selv.)

Det virkelige alvorlige i denne forbindelse er, at virksomhederne ikke fastansætter nok efter endt forløb i butikken. Samtidig har de troligt mødt frem og ydet og arbejdet for deres kontanthjælp, uden at virksomheden beskattes for det arbejde, som er udført.

Hvorfor skal virksomhederne ikke betale skat som alle andre for det arbejde, som udføres af kontanthjælpsmodtagerne?

Grundholdningen i det liberale Gribskov er desværre den, at man kan presse skrøbelige mennesker og ledige generelt langt udover egne grænser, da der er utallige sanktionsmuligheder fra jobcenter Gribskovs mange ansatte.

Desuden, så er alle virksomheder i øjeblikket undtaget fra at deltage i skattestigningen fra 2018.

Hvorfor skal der forfordeles i denne del af Gribskov, når det overordnet billedet udgør et gabende hul i kommunekassen? Skal det være tiltrækningskraften for at nye virksomheder slår sig ned i Gribskov?

Det elitære Gribskov (virksomhederne) har samme forpligtigelse som os andre, hvad angår at bidrage til det gabende hul i kommunekassen.Men det kan jo blive svært, når der sidder virksomhedsejere i byrådet, som gang på gang stemmer imod den fælles opgave, som en skattestigning i realiteten er.

Er det os borgere, som er til for kommunen eller er det kommunen som skulle være til for os borgere?… bedøm selv.

Peter M. Otzen
Flad Ager 10, Gilleleje

Giv din mening til kende: