DEBAT: Kommuneskatten og gælden er for høj

Kim Hinrich Spidskandidat, Nye Borgerlige i Gribskov. Foto: Presse.
DEBAT: Grundlæggende har Gribskov kommune en sund økonomi med et budget på kr. 2.6 milliarder. Desværre påtvinges kommen en årlig udligning på kr. 360 millioner (14% af det årlige budget), en forøgelse fra seneste udligningsreform på årligt kr. 2.7 millioner.

Det betyder, at hver eneste borger (41.213 indbyggere) i Gribskov Kommune skal aflevere kr. 8.735 af egne skattemidler til andre kommuner årligt; penge der burde være enten blevet i borgerens egen lomme, eller benyttet til kernevelfærd i Gribskov Kommune.

Det er vi desværre ikke selv herre over. Konsekvensen af dette røveri er at vi kommunalpolitisk må stille større krav til effektiv drift af kommunen, samt hvor tung kommunens administration kan være. Gør vi ikke det, koster det på kontoen af kerneydelser, kommunen skal kunne levere til borgerne, og det er borgerne allerede opmærksomme på er tilfældet.

I 2020 brugte Gribskov kommune ca. 1.400,- kr. mere per borger på Central ledelse og administration per indbygger end gennemsnittet for de Nordsjællandske kommuner.
Det svarer til et merforbrug på ca. 50 millioner kr. Der skal en gennemgang af dette merforbrug, så de knappe midler, der er til rådighed, faktisk ender op i en service til borgerne uden konstante takstforhøjelser.

Vi skal have en centraladministration, som på den mest effektive måde administrer borgernes penge, så vi kan få fritgjort midler til andre områder i kommunen, herunder også en lavere skat for kommunens borgere.

I Nye Borgerlige har vi en ambition om at sænke skattetrykket, ikke kun på landsplan men også kommunalt.

Derfor mener vi at skattetrykket i Gribskov kommune i første omgang bør sænkes til gennemsnittet for Nordsjælland, dvs. med 0,7% point, som er det, det nuværende byråd hævet skatterne med i 2019.

Det vil give den gennemsnitlige borger i Gribskov godt 1.600,- kr. mere til privatforbrug som kan bruges i mange af kommunens butikker m.m.

Derudover bør vi arbejde på at nedbringe gældsbyrden i Gribskov kommune over den kommende kommende år række.

I de kommende år er der afsat over 60 millioner kr. om året til gældsafvikling og renter, heraf er de ca. 11 millioner renter på gæld. Den samlede gæld løb i 2019 op i godt 760 millioner kr. Det svarer til ca. 35% af vores egenkapital, og vi bliver stadig ved med at optage ny gæld.

I Nye Borgerlige vil vi stoppe yderligere gældsætning af kommunen. Det indebærer, at vi vil stoppe for alle ikke nødvendige anlægsinvesteringer i den kommende periode, så vi indenfor en overskuelig årrække kan blive gældsfrie.

En afvikling af omkostningerne til gældsafvikling og renter vil svare til at vi kunne sænke skatten med ca. 0,8%.

Kim Hinrich
Nye Borgerlige, Gribskov, Spidskandidat KV21

Leave a Reply