DEBAT: Kystsikring er en statslig opgave

Trine Egetved (K). Foto: Presse.
DEBAT: Hos Det Konservative Folkeparti i Gribskov vil vi aktivt arbejde for en bedre kystsikring, som kan beskytte vores kyster og fortsat gøre vores strande til attraktive udflugtsmål til glæde for både turister og fastboende.

Vi sætter stor pris på alle de lodsejere langs Nordkysten, som lægger kræfter i at standse nedbrydningen af kysten.

Vi ønsker en kombination af fast kystsikring og sandfordring, så der opnås bedst mulige økonomi og virkning. Desværre handler det nuværende projekt om Nordkystens Fremtid kun om sandfodring. Der er udført mange nyttige undersøgelser, og det anbefales at benytte begge dele. Vi savner at se samlede anbefalinger, og vi savner at kende den samlede økonomi. Det går vi ud fra, at hver enkelt grundejer også gør.

Derfor mener vi, at projektet Nordkystens Fremtid skal rettes til, inden det fortsætter, så vi får en kombination af fast kystsikring og sandfordring. Og det er vores helt klare holdning, at hele udgiften til kystsikring ikke alene bør påføres lodsejere og kommune.  Lodsejere, som i forvejen betaler formuer i ejendomsskat, og kommuner, som i forvejen er overset i forhold til infrastruktur, statslige arbejdspladser mv.

Alle i Danmark har gavn og glæde af kysterne og strandene. Dette er ikke kun forbeholdt dem, der bor helt tæt på kysten. Derfor må der findes en statslig løsning for medfinansiering af kystsikring i hele landet, uden at Nordkysten igen overses. Det er vigtigt for kystturismen i Danmark, og det er en vigtig indtægtskilde for hele vores land.

På vegne af Det Konservative Folkeparti i Gribskov

Trine Egetved (Byrådsmedlem )
Hasse Højmark (bestyrelsesmedlem)

3 KOMMENTARER

  1. Dette skriger til himlen om at der ikke er stemmer at hente på denne konto.
    folk over hele Danmark burde bidrage med et mindre beløb, som man har gjort i mange år til stormflod, så man i fællesskab kan bevare de danske kyster, til glæde for alle.
    Mange folk er desværre så fokuseret på at kræve og ikke bidrage.

  2. Når kommunen så vælger at betale regningen, kunne man måske bede samme om at få åbnet for det private trapper til stranden? Så meget slider det vel næppe på trinene? Og hvis vi er med til at sikre deres trapper og deres sommerhuse og vores kyster – kan vi vel også bruge trapperne?

Leave a Reply