DEBAT: Lokalplanforslaget for Brændegrunden bliver endnu værre

DEBAT: Borgergruppen Bevar Smidstrup Strand kom 13. oktober med en protest i et åbent brev til byrådet på baggrund af det materiale, der hidtil har været offentligt i sagen om en ny lokalplan for Brændegrunden på Smidstrup Strandvej. Men det justerede forslag, der er under udarbejdelse, bliver endnu værre med en tættere bebyggelse. Det afsløres af aktindsigt i sagen pr. 29. september.

Efter beslutningen i det politiske udvalg UBL (Udvikling, By og Land, red.) i juni har bygherren, Innovater, måttet reducere antallet af boliger i to etager. Det har været nødvendigt at flytte P-arealet, og hertil kommer store udfordringer med håndtering af regnvand på en meget våd grund.

Så skulle man jo tro, at bebyggelsesprocenten måtte reduceres, ikke sandt? Men nej. Bygherren presser blot boligerne sammen. I det nye forslag, som det så ud 29. september, er der mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, dvs højere end i det forslag med 38,1, som UBL ikke kunne godkende. De kvaliteter, det oprindelige forslag – isoleret set – havde, er nu helt væk.

Misvisende illustrationer
På illustrationer medtages både Vandværksgrunden og et bælte mod vest konsekvent, selvom det ikke er en del af lokalplanen eller matriklen. Det er visuelt snyd, som giver indtryk af en grønnere plan.

På det nye forslag er hele bebyggelsen tegnet som boliger i ét plan med bebyggelsesprocent 35,4. Men hvis man ser godt efter, er der i signaturforklaringen en stipling, der angiver “felt med mulighed for byggeri i to etager”. I teksten angives maksimal Bebyggelsesprocent til 40. Det vil altså sige, at illustrationen er misvisende, hvis bygherren ønsker at udnytte byggeretten.

Det betyder, at hverken politikere eller borgerne får et retvisende billede og redeligt grundlag for stillingtagen til det forslag, der skal behandles og sendes i høring.

(Debatindlægget fortsætter under billedet)

Åbent brev til Gribskov Byråd: Bevar Smidstrup Strand

Ingen begrundelse for tilsidesættelse af gældende lokalplan
I sagsfremstillingen til UBL i juni var der ingen planlægnings- eller samfundsmæssig begrundelse for at tilsidesætte den gældende lokalplan. Af aktindsigten fremgår det, at der ikke er journaliseret nogen form for dialog mellem bygherren og kommunen om begrundelse. Kommunen har med andre ord med åbne arme uden videre imødekommet bygherrens ønsker om højere udnyttelse. Hvad skal man så overhovedet med lokalplanlægning?

Det første forslag, der blev fremlagt, var isoleret set et rigtig fint projekt med mange kvaliteter. Med den rette beliggenhed f.eks. i byzone i Gilleleje ville bebyggelsen da også være et tilskud til boligudbuddet i kommunen. Problemet er “bare” lige præcis beliggenheden.

Hverken fortov eller cykelsti
Det kan i høj grad kan diskuteres, om den gældende centerplan har en fornuftig og naturlig afgrænsning syd for Strandvejen mellem Helsingevej og Skovmærkevej. Er denne strækning egnet til placering af helårsboliger (og centerfunktioner)? Der er hverken fortov eller cykelsti, vejen er smal, rabatten er smal og her er meget trafikeret. Det er livsfarligt at cykle her. Der er ringe adgang til kollektiv trafik. I dagtimer på hverdage er der bus hver halve time, men altså intet fortov. Jeg mener ikke, at byggemulighederne skal øges i forhold til gældende lokalplan. Men skal der bygges, må det være et krav, at kommunen sikrer trafikforholdene.

Nej tak
Jeg siger nej tak til kommunens åbne arme for spekulanter, nej tak til misvisende illustrationer, som giver et falskt billede, og nej tak til elendigt boligbyggeri, hvor der hverken er fortov eller cykelsti.

Pernille Pontoppidan
Byplanarkitekt og sommerhusejer i Smidstrup
Brolæggerstræde 13, 5, København K

2 Comments

15. oktober 2021 at 11:05

Det er jo helt galt at man tilsidesætter en gældende lokalplan.

Det virker på mig som om at det nuværende UBL har travlt med at bygge så mange boliger som muligt.

Skuffende.

Lars Skytte
14. oktober 2021 at 15:52

Det er “spot on” og formuleret af en kompetent fagperson.
Grunden er simpelt hen for lille og ligger forkert til et sådant projekt. – det vil være direkte i modstrid med Kommuneplanens formulerede kernefortællinger om blå og grøn struktur samt retningslinier for bæredygtig udvikling.

Skriv en kommentar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TV Nordkysten

Tip os!

Powered by Vejreti.com