Den kommunale pengetank bør ikke bruges til at gøre lokalpolitik til en lukrativ levevej, mener en læser fra Annisse Nord. Hvad mener du? Foto. Genrefoto.

DEBAT: Min mening om løn til vore valgte lokalpolitikere er, at den ikke bør forefindes, da det er frivilligt ”arbejde”. Et vederlag for mistet indkomst kan være ok, men har de valgte helt glemt at det er en tillidspost, de er valgt til? Eller tror de valgte, at det er en indtægtsmulighed?

Vi, borgerne, vil da gerne belønne en god indsats til gavn for borgere og samfundet, men belønne en indsats før den er udført, har vist ingen hørt om. Vi har givet vort demokrati vore stemmer, så vis os nu, at I valgte kan gøre den indsats I har meldt jer klar til, på de betingelser i selv har haft indflydelse på i fortiden.

Skal politisk ”arbejde” fremover være lønnet opfordres det danske faglige system til at få tegnet overenskomster for området, så det ikke er de enkelte byråd der selv skal bevillige sig løn. (som det sker i vort folketing)

Kenn Meisler
Havremarksvej 16, Annisse Nord