DEBAT: Man flytter ikke natur

Foto: Michael Liesk

DEBAT: I den seneste tid har man kunne følge med i Gribskovs Kommunes øgede interesse for jord – altså jord der tilkøres fra de omfattende byggerier i vores region.

 

Uden foregående politisk behandling har man givet ejeren af Falkendal lov til at tilføre markerne omkring Solbjerg Engsø 243.000 m3 jord. En afgørelse som står i skærende kontrast til tidligere vurderinger, som også Danmarks Naturfredningsforening har fremført.

Privatfoto: Michael Liesk.

Nu kommer der så yderligere en ansøgning om jorddeponi denne gang fra selveste formanden for Nationalparken Kongernes Nordsjælland jord som skal anvendes til såkaldt jordforbedring. Her forsøger Carl Bruun fra Esrum at få tilladelsen til omfattende jorddeponi at ”glide bedre ned” ved at tilbyde nye søer som erstatning for at nedlægge en beskyttet sø. Sørgeligt at den person som står i spidsen for et landets største naturområde ikke har forstået, at man ikke over en nat kan genskabe den samme biodiversitet i en kunstige sø eller mose, det tager mange år.

Man flytter ganske enkelt ikke natur.

Jeg har arbejdet på mange byggepladser og set mange måder hvorpå man behandler og især ikke behandler forurenet jord. Så drop tanken om den rene jord, den findes ikke og der er sikkert også penge at tjene på at modtag jord, det høre vel også med til historien.

Det står vel klart for de flest at vores fælles natur er under pres og at vi skal værne om den.

Nu skal der køres tonsvis af jord til området omkring Solbjerg Engsø et vildt dejlig område for mennesker og fugle, det kan få negative konsekvenser for vand og dyr. I Esrum nedlægger man en beskyttet sø ……… og sådan bliver det bare ved og ved hvis ikke vi siger stop.

Michael Liesk
Humlehaven 16
3400 Hillerød

Skriv din kommentar her: