Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Medarbejderne er vores vigtigste investering

DEBAT: I lyset af den store afgang og tilgang af medarbejdere i alle kommunens forvaltningsområder, vi har oplevet de sidste 4 år, mener jeg der er behov for, at politikerne tager et medansvar for medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel de kommende år.

For hver gang en medarbejder med mere end 1 års anciennitet søger andet job, så er der tale om et massivt ressoucespild af viden, kompetencer, special faglig indsigt mv., der koster os skatteborgere millioner i tabt arbejdsfortjeneste – ligesom det koster millioner at ’oplære’ så mange nye medarbejdere, som ikke kan forventes at kunne yde deres maksimum de første 6-8 måneder i ansættelsen – penge som vi i stedet kunne bruge på fx bedre kernevelfærd.

I min optik har vi slet ikke råd til ikke at arbejde på at fastholde vores dygtige medarbejdere, hvorfor jeg gerne vil plædere for, at vi i det nye byråd tager stilling til, hvordan vi kan ændre på den eksisterende pesonalesituation.

Et gammelt ordsprog siger, at ingen politikere er dygtigere end det embedsmandsværk han/hun er omgivet af, ligesom der foreligger videnskabelig evidens for, at det er en rigtig god investering at investere i medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, hvilket understøttes af flere private virksomheders benhårde arbejde på en strategisk trivsels- og fasholdelsespolitik.

Jeg håber, at både nye og gamle kandidater i det nye byråd vil tage situationen alvorligt, og se det økonomiske potentiale, der ligger lige til højrebenet.

Betina Sølver
Medlem af byrådet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!