DEBAT – Medarbejderne fortjener ros for deres indsats.

DEBAT: Der foregår i øjeblikket en debat i pressen og i flere sociale medier i Gribskov om manglende og uuddannede medarbejdere i ældreplejen, hvilket bl.a. har betydet aflyste besøg i hjemmeplejen.

Der rejses flere gange i debatten en kritik af den kommunale ledelse af ældreområdet. Det er især de konservative og DF der fører sig frem i en til tider, efter min opfattelse, meget aggressiv tone, uden selv af komme med løsningsforslag.

Hvis man lige løfter blikket og ser ud over landet, så står det klart, at vi i 2029 vil mangle 40.000 medarbejdere i plejesektoren. Det skyldes at optaget til uddannelsen er faldende og at der er mange medarbejdere der forlader området og går på pension. Med den seneste aftale mellem regeringen og Kl blev der afsat midler til 1000 flere ansatte, men det forslår overhovedet ikke og løser ikke de nuværende udfordringer.

Flere medarbejdere vælger ansættelse i vikarbureauer, der får de en højere betaling og de er i meget stor udstrækning selv med til at bestemme deres arbejdsvilkår. Det er en uholdbar udvikling.

Skal man løse rekrutteringsproblemerne i ældreplejen er det nok nødvendigt at starte helt fra bunden.

I Gribskov er der ca. 20% unge der ikke får en uddannelse efter endt folkeskole. Her kunne man mere målrettet i uddannelsessystemet rykke flere unge mod SOSU-uddannelserne. Kommunen kunne også oprette endnu flere uddannelsespladser end de gør nu. Så skal vi have set på det problem at der nu er 25% af de ansatte i ældreområdet, der er ufaglært.

Skal det lykkes at vende udviklingen og gøre job i ældreplejen mere attraktivt, så skal man holde op med at tale ældreområdet ned, som det jeg oplever i debatten.
Medarbejder bør tages mere med på råd i planlægningen af jobbet. Det er også nødvendigt at se på mulighederne for at få de medarbejdere, der er på vej på pension eller er gået på pension, til at blive længere i faget. Det kræver en fornuftig seniorpolitik og det kræver at man politisk vil se på mulighederne for at ældre kan arbejde med pensionen, uden at blive flået i skat.

Jeg synes det er på sin plads at rose medarbejderne i ældresektoren, der hver dag udfører et godt arbejde med pleje af vores ældre borgere på alle niveauer. Det gør de med de udfordringer de bl.a. har med manglende kollegaer. Trods udfordringerne lykkes 90-95% af plejen hver dag til gavn for de ældre. Så må det være politikernes opgave at sætte de rette rammer for kvaliteten i ældreplejen og sikre et godt arbejdsmiljø og her i Gribskov er der plads forbedringer.

 

 

 

 

Peter Kay Mortensen
Stenhøjen 20
3250 Gilleleje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Annonce:

Annonce:

Skriv en kommentar