DEBAT: Monster-mast i Esrum er helt imod kommunens egne interesser

Masten, her visualiseret af TDC, skal ikke opføres i det foreslåede område. Tekst: David Abildgaard.
DEBAT: Vi er mange borgere i Esrum, som stærkt har protesteret overfor kommunen imod masten, og som nu er stærkt nervøse for kommunens ja til masten på tirsdagens udvalgsmøde, idet administrationen i Gribskov Kommune nu har sendt den helt samme indstilling vedrørende masten som sidste år til udvalget Udvikling, By og Land.

Administrationen negligerer alle vores høringssvar imod masten og igen fuldstændig blæser på os og naturen og igen anbefaler opsætning af masten på Villingerødvej 75. Dette med kommunens helt misvisende information og hovedbegrundelse for etablering af masten, at ‘vi vurderer, at masten er bydende nødvendig til dækning det manglende mobil-netværk, der er i Esrum’.

Det er en meget alvorlig misinformation af udvalget og af borgerne, idet etablering af mindre antenner/sendekasser på de højeste huse – plus det kommende fibernet i byen vil være mere end rigeligt til at dække den meget begrænsede manglende mobil-dækning, vi har i Esrum.

Dette undlader administrationen at oplyse i sagsfremstillingen. Derimod konkluderer administrationen kryptisk og helt uforståeligt og uden konkret at begrunde og redegøre herfor: at ‘vi anbefaler masten, da vi mener, at hensynet til almenvellet vægter højere end bevarelsen af den beskyttede og fredede natur i området’.

Vi har flere gange bedt administrationen konkret forklare hvorfor: Hvad det helt konkret i hensynet til almenvellet er, der er vigtigere og vægter højere end bevarelsen af nævnte natur? Det nægter administrationen at svare på.

Samtidig var TDC’s hovedbegrundelse for at søge kommunen om tilladelse til opsætning af masten, selskabets ‘forpligtigelse’ til fuldt at mobil-dække 5 ejendomme ude i Klostermarken, men det har for længst vist sig at være en fejl fra Energistyrelsens side, idet de pågældende ejendomme mere end fuldt er mobil-netværk-inddækket og at disse for længst kraftigt overfor TDC har afvist opsætning af mobil-mast i hele deres område – hvilket de øvrige lokalområder i landskabet ligeledes har gjort.

Vi er særdeles dybt rystede over, at kommunen, der nu kalder sig grøn, ser ud til hellere at ville tilgodese TDC samt godsejeren på Esrumgård end at beskytte os, vores natur og landskab, som i øvrigt er kommunens eneste og helt unikke Ådalslandskab og som i virkeligheden med turisterhvervet  hører til den unikke skat, vores kommune skal leve af og derfor ikke må ødelægge.

Vi begriber ikke administrationen indstilling, som er helt imod vores grønne kommunens interesser.

Helle Schultz, Ålykkevej 2, Esrum.

Redaktionel note: TDC har tidligere forholdt sig til kritikken om nødvendigheden af masten og har oplyst følgende i et skriftligt svar til en borger, der spørger til, hvorfor der skal etableres en mast, når der er fin dækning i forvejen.

Svar: TDC NET har fået en dækningsforpligtelse i området i forbindelse med
frekvensauktionen på 1800 MHz i 2016. TDC NETs beregninger viser, at kravet ikke kan
indfries i hele licensperiodens løbetid frem til 2032 med den nuværende infrastruktur. Det er
på denne baggrund mastepositionen ansøges. Dækningsforpligtelsen vedrører mobilt
bredbånd og ikke tale.

4 KOMMENTARER

  1. Indslaget handler også i dén grad om oplevelsen af IKKE af blive hørt overhovedet. Borgerforslaget om at Kommunen skulle se på en general Masteplan for hele kommunen kommer også fra Dronningmølle. Så Jer, der synes at de “bare” skulle tage en tudekiks eller lade være med at se på masten eller oplyser at tæerne vokser alligevel, skulle måske læse, HVAD det egentlig handler om – og der ligger meget mere bag…Som læseren også skriver “indsender Kommunen det samme forslag som sidste år” – så ergo har Administrationen (og UBL/Byråd følger forventeligt trop) atter glimret ved helt at ignorere initiativer og indsigelser fra lokalsamfundet. Mvh Eva

  2. Ja. Lad os endelig få genindført brevduer og gammeldags rytterpost, så nogle få kan føle sig hævet over resten der gerne vil fremskridtet.

  3. Hold nu op med den modstand mod digitalisering. Masten ødelægger ikke naturen, træerne vokser faktisk stadig selv om der står en mobilmast. Du kan stadig gå rundt i området og nyde naturen, men prøv at lade at stirre på masten.

Leave a Reply