DEBAT: Monsterbyggeri i Nordsjællands mest beskyttede område

Foto: Anne Bjørner/Privat.
DEBAT: Er det en ond drøm eller barsk virkelighed? Uden dialog og uden nabohøring var det et chok for naboerne til det store fredede areal omkring Heatherhill, at høre om en ansøgt kæmpebolig midt inde i selve den biotop, som fredningen lagde grunden til allerede i 1947 og senere udvidede og stadfæstede i 1958 og 1960.

I 1958 byggedes Studebjerg vandværk midt i Hanebjerg Mose på sydsiden af fredningsarealet.

I 1960 blev de nugældende grænser for fredning af området fastlagt, og der blev tegnet et lille indhak lige netop der, hvor Vandværket var bygget. Således blev det til landzone og ikke fredet zone.

Samtidigt frededes alle vestvendte grunde, der lå op til Heatherhill, Studebjerg og Hanebjerg Mose – hele vejen til og med Vincentstien, som nu er skyllet i havet. Totalt et kæmpe stort fredet område i Gribskov Kommune. Et virkeligt flot natur “fyrtårn” midt i kernefortællingen om “Vores Gribskov” .

Fredningsbestemmelser, der hersker den dag i dag, er meget barske. Intet må forstyrre det unikke areal. Et sted som ikke finder sin lige i Nordsjælland.

i 2015 besluttede man at nedlægge driften i Vandværket og Vejby Vandforsyning forsøgte nogle gange uden held at sælge de 2.342 m2 til kommunen. Grunden kunne nemlig ikke anvendes som alm. sommerbolig, da det lå i landzone. Altså satte Vandværket værdien af stedet til kr. 0 i årsregnskabet for 2017. I regnskabet for 2018 meddeles det dog solgt på 31/12-19 for 250.000 kr.

Investor har efterfølgende brugt sin viden om den lempelse, der er kommet i landzoneloven ang. anvendelse af  “overflødige bygninger i landzoner”. Det vil sige, at Gribskov Kommunes Planudvalg meget snart skal behandle en ansøgning om opførelse af 7 badeværelse, 7 værelser, dagligstuer, 2 køkkener 1 bibliotek og spa & jacuzzi til ca. 14 pers. på den gamle vandværksgrund i Mosen. Bestemmelserne ang. denne lempelse af loven siger ganske vist, at udnyttelsen af overflødige bygninger ikke må medføre bygnings- eller landskabsændringer!

Det pokkers er, at det drejer sig om en fuldendt naturlomme, der endnu ikke har været udsat for den detaljerede Plejeplan, som Tisvilde Skovdistrikt skulle forvalte sammen med kommunen.

En biotop, der ikke drejer sig om en bestemt art, men er fyldt med interessant liv. Det er stedet hvor hav – hede – å – mose og skov mødes.

I april/maj kommer nattergalen, dernæst rørdrummen og alle de andre sumpfugle. Så kommer hejren og alle sommerfuglene. At der findes masser af rådyr, egern, ræv og alle andre pattedyr siger sig selv. Forskellig store rovfugle nyder godt af heden og skoven, og i august var der også besøg af den enorme og sjældne Kejser Guldsmed (anax imperator Leach)

Det kan ikke være meningen, at al den natur som fredningen har skabt gennem snart 75 år, skal påvirkes af et “aktivitetscenter” for mange mennesker. Det er absurd at forestille sig, at der skulle bygges lige midt i denne utrolige natur –  I øvrigt er der heller ingen lovlig adgangsvej til stedet, men en sti med en fredningsbestemmelse om tilladt kørsel til de 3 huse som også lå der i 1960.

Anne Bjørner
fhv. formand,
Hanebjerg Plantage Grundejerforening

5 KOMMENTARER

 1. I øvrigt gjorde administrationen daværende planudvalg opmærksom på mulighederne, der kunne være for Studebjerg vandværk. Referat fra 20 april 2015 kan findes på kommunens hjemmeside under Referater og Dagsordener.

  #53
  https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/dagsordner-og-referater-2013-2017/?MeetingToShowUnid=8586266FB46A3478C1257E2E004B2047&c=0

  Der er så “larmende tavshed” efter denne dato og intet at finde i referaterne…

 2. Rettelse: Administrationen anbefaler IKKE at man giver tilladelsen. Det sidste ord er nok ikke sagt i dén sag heller.

 3. Heather Hill fredningskendelse, som jeg fandt ved et tilfælde da jeg ledte efter Vincent-stien. Men nu er fredningen aktuel igen

  https://www2.blst.dk/nfr/01110.00.pdf

  I dokumentet er der også vedhæftet klager til Nævnenes Hus – så er du interesseret i at læse mere, kan du bare dykke ned i materialet, der slutter med denne bemærkning:

  “”Hele dette landskabsbillede er derfor af stor undervisningsmæssig betydning
  til illustration af landskabets opbygning under nedisningen og afsmeltningen.
  En beplantning og bebyggelse af bakkerne og dalene vil
  ganske udviske landskabets karakter og derfor meget væsentlig forringe
  dets betydning i naturhistorisk og undervisningsmæssig henseende.””

  Mvh

Leave a Reply