DEBAT: Nær, synlig og lokal ledelse virker kan vi se med Ramløse Skole

Foto: Ramløse Skole/Facebook.

DEBAT: Den største stigning i tilfredsheden ses i Ramløse! For lidt over 2 år siden oplevede vi et kæmpe frafald af elever på Ramløse skole og en tilfredshed i frit fald.

Derfor besluttede vi, at handle hurtigt og gøre Ramløse skole til en selvstændig lokalforankret skole i tæt samarbejde med lokalsamfundet. Og det lader til at det var den rigtige beslutning, vi tog tilbage i 2017 for at vende udviklingen.

Vi ser i seneste tilfredshedsmåling en massiv stigning i tilfredsheden med 0,8 procentpoint og skolen er nu den skole i kommunen med den næsthøjeste tilfredshed. Det er dejligt, at udviklingen nu går den rigtige vej.

Generelt ser vi god tilfredshed med skoler og dagtilbud i kommunen og Det Konservative Folkeparti vil gerne sige tak til det pædagogiske personale, som hver dag laver en kæmpeindsats i vores skoler og dagtilbud.

Trine Egetved (C)
Medlem af Børn, Idræt og Familieudvalget

Skriv din kommentar her: