DEBAT: Nyt rådhus overflødigt efter corona-epidemi

Hjemmearbejdspladser er blevet så populære efter corona-krisen, at det ikke længere giver mening at etablere et nyt rådhus, mener en læser. Genrefoto: Pixabay.
DEBATINDLÆG: Gribskov byråd traf en uheldig beslutning, da det i januar 2020 uden borgerinddragelse besluttede at bygge et nyt rådhus til 103 millioner kroner. Borgmester Anders Gerner Frost begrundede byggeriet med, at kommunen kunne spare penge ved at centralisere administrationen i Helsinge. Halvandet år efter er der vendt op og ned på forudsætningerne for byrådets beslutning.

Corona-epidemien har ændret vores arbejdsliv. Epidemien tvang næste alle med kontorarbejde til at arbejde hjemmefra. Efter genåbningen er billedet i erhvervslivet klar. Kontorerne bliver ikke fyldt op igen.

Mange virksomheder indfører ordninger med fleksibel tilstedeværelse og to til tre hjemmearbejdsdage om ugen bliver normalt for mange. Danske Bank giver medarbejderne penge til at indrette hjemmekontor og indfører et system, så medarbejdere kan reservere en arbejdsplads i nærmeste filial, uanset hvilken afdeling de er tilknyttet. En del udenlandske virksomheder har også solgt deres prangende hovedkvarterer og er flyttet ind i mindre faciliteter, som passer bedre til, at flere arbejder hjemme.

Gribskov kommune har næsten 550 medarbejdere, som alene arbejder med administration. Kommunen kan nedlægge 275 kontorarbejdspladser, hvis alle medarbejdere i gennemsnit arbejder 2½ dag hjemme om ugen. Det nye rådhus er med sådan en reduktion helt overflødigt. Derfor bør kommunen sælge det nye eller det gamle rådhus. Det er for dyrt at holde fast i mursten, som der ikke er brug for.

Øget hjemmearbejde åbner også mulighed for en mere fleksibel og decentral forvaltning. Flere skoler har pga. faldende børnetal ledige lokaler. Derfor kan der være kommunale kontorer på skoler, hvor kommunens medarbejdere kan holde møder med borgere eller arbejde tæt på eget hjem. Kommunen kan med sådanne kontorer rykke tættere på borgerne. En sidegevinst ved øget hjemmearbejde er mindre transport og dermed lavere belastning af klimaet.

Den nye virkelighed efter corona rejser også et andet vigtigt spørgsmål: Hvordan får vi flere børnefamilier til kommunen? Hidtil har mange valgt Gribskov fra som bopæl, fordi der er langt til arbejdspladser i hovedstadsområdet. Det vil imidlertid ændre sig efter corona. Gribskov bliver mere attraktiv, hvis flere kan arbejde hjemme, og køerne på vejene til kommunen bliver mindre, hvis flere bruger deres hjem som arbejdsplads.

Afstand er imidlertid ikke Gribskovs eneste problem, når børnefamilier skal vælge bopæl. Kvaliteten af den offentlige service og høje skatter er også barriere for at tiltrække nye borgere. Elevernes karaktererne i folkeskolen er eksempelvis under gennemsnittet i resten af landet, mens skatterne er over gennemsnittet.

Gribskov kommune har brug for en anden tilgang til politik, hvis vi skal udnytte de muligheder, som har åbnet sig efter den forfærdelige corona-epidemi. Nyt Gribskov har solgt sig selv som en lokal græsrodsorganisation, men har reelt stået for centralisering og manglende lydhørhed over for borgernes ønsker. Gribskov bør gå den modsatte vej.

Jens Løgstrup
Østre Alle 59
3250 Gilleleje

 

 

1 KOMMENTAR

  1. Det ser umiddelbart fornuftigt ud
    Der mangler jo ! Millioner i forbindelse med ældre og
    Unge , så vores lille by kan fremvise flere gode eksempler
    På hvordan problemerne løses simpelt.
    Tak…

Leave a Reply