DEBAT: Otte forslag til at holde gang i Gribskov

Jørgen Simonsen (V), fmd. Dansk Byggeri Nordsjælland. Foto: Presse.

DEBAT: LO Hovedstaden og Dansk Byggeri Nordsjælland har i fællesskab sendt otte idéer til borgmesteren i Gribskov kommune.

Tiden er inde til stærke initiativer og kreative idéer, fordi Coronaen, som bekendt, raser i vores samfund og efterlader mange triste skæbner i sit kølvand. Værst er det selvfølgelig for dem, som rammes af sygdom og død – men der er også voldsomt og livsomvæltende for de mange, som mister deres arbejde eller må lukke deres foretagender.

Nu har det efterhånden stået på så længe, at langt de fleste af os har venner, bekendte, familiemedlemmer, som har oplevet sådanne tab med alt hvad det indebærer af personlige og økonomiske konsekvenser.

Vi har derfor i fællesskab i LO Hovedstaden og Dansk Byggeri sendt 8 idéer til en række kommuner, heriblandt Gribskov. Vores forslag kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode. Vi foreslår at;

  • Fremrykke planlagt anlægsarbejde
  • Iværksætte energi- og klimarenovering af bygninger
  • Foretage klimasikring
  • Øge vedligeholdelsen af kommunale veje og stisystemer
  • Være ekstra obs på at oprette praktikpladser, så de unge kan uddanne sig
  • Tildele hurtigere sygedagpengerefusion
  • Indføre politisk hastebehandling af ansøgning om kommunal garantistillelse indenfor den almene boligsektor
  • Suspendere eller afskaffe lejebetaling på offentligt vejareal

Disse initiativer kan medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og arbejdspladserne i Gribskov. Det er forslag, som kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode og vi håber, at borgmesteren kan finde inspiration i dem.

Dertil kommer, at vi gerne vil takke for de mange initiativer, som kommunen allerede har taget.

Per Olsen, Formand LO Hovedstaden,
Jørgen Simonsen, Formand Dansk Byggeri Nordsjælland

Leave a Reply