DEBAT: PlejeGribskovs sløseri med sygeplejen

Der er for mange vikarer og for lidt viden hos PlejeGribskov, lyder det fra en modtager af hjælp fra det kommunale PlejeGribskov. Foto: Genrefoto.

DEBAT: Det er nu syv måneder siden PlejeGribskov overtog hjemmesygeplejen efter Attendo og Bm-pleje med det formål at yde en bedre pleje overfor plejekrævende borgere i Gribskov kommune. Der er ikke tvivl om at det har været en krævende periode for ledelse og personale, men efter syv måneder burde der være kontrol over hvad sygeplejen går ud på.

Desværre er det ikke tilfældet – i hvert fald ikke hos mig, men formentlig også hos andre borgere. Jeg vil tro, at der i den forløbne periode har været omkring 300 forskellige vikarer, som for
størstedelen ikke har nogen ansvarsfølelse overfor det arbejde, de skal udføre. Endvidere bliver
Servicebeskrivelsen for hjemmesygeplejen ikke overholdt til punkt og prikke. Som eksempel kan
det nævnes at der i beskrivelsen er et punkt med følgende uddrag:

Pkt.3.2.3. Gribskov Kommune stiller krav om at der anvendes anerkendte screeningsværktøjer til vurdering af borgerens behov for forebyggende indsatser. Et af værktøjerne er Triage som bruges til tidlig
opsporing af helbredsmæssige ændringer, vægttab eller tab af funktionsevne og derved forebygge
indlæggelser/genindlæggelser.

Jeg anser denne del som en vigtig del af hjemmesygeplejen, men desværre ser det ikke ud til, at
PlejeGribskov er indstillet på at rette sig efter det, som kommunen har vedtaget, nemlig at Triage
skal udføres minimum en gang om måneden, hos mig er det blevet udført to gange i de syv måneder, i
august og september og udelukkende fordi jeg har gjort opmærksom på det, siden har jeg ladet som
ingenting og så sker der ikke noget, man lader bare som ingenting!

Det har tidligere været et punkt på social- og sundhedsudvalgets dagsorden, hvordan man kan hindre
genindlæggelser som har kostet mange penge, men så længe man ikke retter sig efter det i
servicebeskrivelsen vedtagne kan man ikke forvente at forebygge indlæggelser/genindlæggelser.

Jørgen Hasselkjær
Ahornstien 15 D, Gilleleje

Giv din mening til kende: