DEBAT: Politikerne bør tage teten for øget biodiversitet i Gribskov

Genrefoto: Larisa Koshkina/Pixabay.
DEBAT: Danmarks vildeste kommune – Gribskov kommune er tilmeldt konkurrencen. “Intet mindre end 92 ud af landets 98 kommuner er tilmeldt dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Fantastisk at læse de tiltag mange kommuner og borgere byder ind med – ideerne myldrer frem på diverse Facebook-sider, kan man læse.

I Gribskov kommune har man besluttet at byde ind med seks tiltag:

1) Kommunale områder, f.eks. i byerne, stilles til rådighed for foreninger og andre frivillige, som ønsker at fremme biodiversiteten på arealerne.

2) Ændring af driftsform på en række kommunale arealer til mere biodiversitetsvenlig drift.

3) En pulje penge afsættes til naturpleje og/eller naturgenopretning der kan søges af foreninger/borgere.

4) Kommunen faciliterer, at borgerne nemt kan komme i gang med at omlægge deres haver til vilde haver med det formål at øge biodiversiteten.

5) Kommuneni bidrager til faunastriber langs markerne i samarbejde med Nordsjællands Landboforening og Agrovi.

6) Kommunen kårer årligt et naturprojekt i Gribskov Kommune. Første gang i efteråret 2021.

Kommunen forholder sig – i min optik – rimeligt passivt i forhold til de tiltag, de selv byder ind med i konkurrencen og bestræbelserne på at få vendt den nedadgående biodiversitetskurve. Størstedelen af disse tiltag vil således være baserede på frivillige ildsjæles engagement og evne til at gøre noget på egne eller kommunale arealer.

Der er stor interesse på Facebookgruppen “Vilde haver i Gribskov kommune”, og mange beskriver de tiltag, de er i gang med på egne matrikler. Der er derudover samlet mange gode borgerforslag til, hvordan Gribskov kan komme til at vinde konkurrencen, om at gøre de vildeste tiltag i forventningen om, at der ville blive indkaldt til dialog/inspirationsmøder fra politikernes side i denne sag. Dette er desværre ikke sket (endnu?).

Disse borgerforslag blev videresendt til administrationen og politikerne i udvalget, da en øget biodiversitet ikke udelukkende vil kunne opnås ved en fragmenteret indsats af lokale ildsjæle rundt om i kommunen. Man bør som deltagende kommune – i en sådan konkurrence – ikke blot læne sig tilbage og så forvente, at det hele sker nedefra man bør tage teten og beskrive muligheder for, hvordan vi alle kan gøre en forskel for biodiversiteten på vore matrikler.

Jeg vil derfor opfordre til, at man fra politisk side tager teten og f.eks. snarest får lavet/udformet informationsmateriale til alle borgere/foreninger/landmænd og virksomheder i kommunen om, hvordan de vil kunne byde ind med øget biodiversitet på deres arealer. Og gerne få oprettet et forum, hvor folk vil kunne inspirere hinanden og finde relevant informationsmateriale i deres bestræbelser på at byde mere biodiversitet på deres arealer.

Og dernæst kunne man opfordrer alle haveejere i kommunen til at tilmelde sig Giftfri have ordningen (og også opfordre til ikke at anvende sprøjtegifte).

Dette kunne være en start på at hjælpe os borgere i gang fra kommunens side. Vi bør alle bidrage, med det vi kan.

Sammen vil vi kunne nå langt i bestræbelserne på at bremse nedgangen af arter – men det fordrer dialog og samarbejdsvilje og også informationsmateriale, hvis Gribskov kommune skal gøre sig forhåbning om at vinde den 1. mio kr i konkurrencen og få en mere biodiversitetsrig natur.

Tine Wandall
‘Vild have’-mentor.

Leave a Reply