DEBAT: Praktiserer NytGribskov censur?

Grafik: Netavisen Gribskov.
DEBAT: For at forbedre Internetkvaliteten har staten en pulje, som ejendomme i landets landzoner har kunnet søge tilskud fra, til etablering af fiber. Her hvor jeg bor søgte vi i 2020, men fik desværre afslag. Ærgerligt, da det havde været til gavn for både vejens private og erhvervsdrivende.

Ifm. tidligere års fiberansøgninger har mange kommuner haft hjulpet deres borgere med tilskud eller administrativ hjælp. I august 2020 skrev vi derfor til borgmesteren, om han, som andre kommuner, ville være os behjælpelig med tilskud eller administrativ hjælp.

Hans lidt overraskende svar var, at det kunne han ikke være behjælpelig med, men han ville lave en informationsvideo på Facebook til andre om, hvordan man som forening kan søge staten om tilskud.

Vi fik således ingen hjælp.

RELATERET LÆSNING: Byrådspolitiker melder borger til politiet for injurier på Facebook

Et økonomisk tilskud ville have reduceret den del af etableringsomkostningerne, som Internetudbyderen ville skulle betale, til etablering af fiber, og dermed have øget sandsynligheden for, at vi som ansøgere, ville få imødekommet vores ansøgning.

Klik for større version.

Juleaftensdag 2020 blev jeg lidt forundret, da en reklame fra NytGribskov dukkede op i mit Facebook feed, hvor der i en positiv tone, blev viderebragt nyheden om, at der kommer mere bredbånd til bla. Gribskov. Da de som nævnt ikke havde hjulpet os det mindste, undrede jeg mig over, at de havde valgt at betale Facebook for at bringe nyheden.

Jeg skrev en kort, saglig og faktuel korrekt kommentar (synes jeg selv), på nævnte Facebook reklameopslag om, at det bestemt var glædeligt med mere bredbånd, men at NytGribskov trods alt ikke havde hjulpet os.

Til min store overraskelse, blev min kommentar slettet!

I timerne efter kunne man således se, at der var tre kommentarer, men kun to synlige.

Screenshots fra Facebook.

Disse to screenshots er taget med få sekunders mellemrum. Bemærk herover at der på det tidspunkt var tre kommentarer, men når man klikkede sig ind på kommentarsiden, var der kun to synlige.

 

Indtil nu har jeg forbundet politisk censur, af blot let kritiske røster, for at tilhøre styreformer og politiske partier, der ligger langt fra nutidens vesteuropæiske normer. Men nogen sørger tilsyneladende for, at vælgerne bliver skånet for at blive konfronteret med fakta :-)

Det kunne være rart hvis NytGribskov vil informere åbent om, hvem i partiet, og under hvilke omstændigheder, der må eller skal udøves censur.

Endvidere vil det være rart med svar på, om der er personer, man på de sociale medier har blokeret for, samt årsagen hertil.

FIK DU LÆST: Borger får endelig lov til at føre spildevand væk fra egen grund

Bredbåndsdækning er et af partiets fokusområder, iflg. partiets eget opslag.

Jeg har bare haft svært ved at se det udført i praksis :-)

Jeg kan endvidere ikke se, hvordan dette fokusområde skulle kunne praktiseres de kommende år, nu hvor kommunens budget er lagt fast, frem til 2024.

Nå, men bortset fra det kommunalpolitiske, kan jeg oplyse mine medborgere om, at der er en statslig bredbåndspulje igen i 2021, så de af jer der bor i landzone, kan også søge om fiber. Der er naturligvis en række formalia og krav der skal overholdes, der skal laves noget benarbejde, og I får hverken administrativ hjælp eller økonomisk tilskud fra kommunen, men hvor der er vilje…

Thomas Makropoulos
Præstevej, Græsted

1 KOMMENTAR

  1. Hej, ja da hvis man kommenterer noget med en lidt kritisk røst på NGs Facebook som jeg selv gjorde tilbage 9 oktober i forbindelse med deres Mega-sommerhuspolitik, bliver ens kommentar først slettet og derefter bliver man blokkeret, fordi man tilsyneladende “støjer”. Men OK jeg er måske heller ikke den mest entusiastiske indslag i deres gruppe 🙄🤭

Leave a Reply