DEBAT: Ren skatteplyndring af kommunens borgere

Trine Egetved (K). Foto: Presse.
DEBAT: Gribskov Kommune er en økonomisk stærk kommune med et indtægtsgrundlag væsentligt over gennemsnittet af kommuner i landet. Trods det er kommunens likviditet styrtdykket fra 2013. Trods dét er kommunens likviditet styrtdykket fra 2013 og til nu, hvor vi er blandt de ti kommuner i landet med den laveste likviditet pr. indbygger.

Gå ind og se i budgetoplægget side 20. Likviditeten stiger fremadrettet, hvis budgettet holder. Men det gør den, fordi kommuneskatten er blevet hævet med 0,7%.

Når sanktionsbeløbene er trukket ud, har vi kun ca. halvdelen af beløbet tilbage på 4 år. Det er ren skatteplyndring af kommunens borgere. Så når der nu bygges nyt og kan præsenteres et fint anlægsbudget, så kan man det pga. skattestigninger og lån – ikke pga. opsparing og tilbageholdenhed.

Tiltrækker vores anlægsprogram de rigtige borgere? De borgere som giver ekstra skatteindtægter og ikke udgifter? Det synes jeg er en vigtig diskussion at tage.

Jeg vil gerne takke administrationen for et fint budgetoplæg, som fremlægger de udfordringer som kommunen står overfor.

Vi er udfordret på økonomien, og det lader til, at der aldrig er noget, der bliver billigere end forventet i denne  kommune. Så enten budgetteres der urealistisk, eller også er der noget andet, vi gør helt forkert.

Vi ser det nu tydeligt på hele vores byudviklingsområde. Alt skal gå så stærkt, så der regnes forkert. Vi har sager på i dag, hvor der skal bevilges adskillige millioner kroner. Tocifrede millionbeløb har man regnet forkert. Og det hele påvirker vores likviditet og kommunes økonomi.

Sidste år så vi det på vores SP-område (det specialiserede område, red.). Knapt var blækket på budgetaftalen, før der åbnede sig et kæmpe merforbrug på specialundervisningsområdet. Tal der havde været gode at kende i forhandlingerne, så vi ikke havde måtte hive vores skoler igennem en kæmpe sparerunde i foråret 2020.

For nogle år siden blev hjemmeplejen og hjemmesygeplejen hjemtaget i en meget forhastet proces. Det har kostet mange penge – og flere end nogen kunne forestille sig. Der er lagt handlingsplaner, der er skåret voldsomt i serviceniveauet – både på priser på mad, antal af bade og rengøring.

Vores skoler ser, at flere og flere børn får brug for særlige indsatser. Og mens udgifterne stiger, så findes pengene på det almene område gang på gang. Vi ligger nu med en udgift pr. elev på almenområdet som ligger langt under landsgennemsnittet. Lige nu skal der laves en ny tildelingsmodel, hvor skolerne kan sidde og slås lidt om krummerne, men det ændrer ikke på det faktum, at skolerne ikke har økonomi til at inkludere de børn, som har mindre udfordringer, som burde kunne rummes, så der er i gennem de seneste år skabt en nedadgående spiral.

Vi har alle et medansvar for den økonomi og prioritering af økonomien, der ligger på skolerne, men vi har også alle et ansvar for at stoppe op og sige ”nok er nok”. Der mås og skal flere penge ind i vores almene børneområde.

Dagplejen blev for et års tid siden ændret til en ordning med 3 børn. Vi fik af vide, at i værste fald ville det gå i nul. I bedste fald ville det være en besparelse. Det holdt ikke, og nu lægges der op til, at vi igen ændrer arbejdsvilkår for dagplejere. Det kan vi ikke være bekendt overfor hverken børn eller ansatte.

På daginstitutionsområdet får vi nu oplyst, at taksten har været for lav. Jeg husker tydeligt fire år tilbage, hvor vi havde en kæmpe diskussion omkring dette. Nytgribskov sad på formandsposten i Børneudvalget og Kim Valentin var borgmester.

Vores private institutioner blev ved med at gøre opmærksomme på, at noget var galt med taksten. KMD var inde over og regnede alt igennem og lavede en helt ny model til udregning af takster. Udvalgsformand var meget tydeligt ude og fortælle, at forældrene havde betalt alt for meget, og de skulle have penge retur.

Nu står vi der igen med omvendt fortegn; Nu har forældrene betalt for lidt, og den model som KMD lavede til os (som nok kostede en del konsulentkroner) var så også forkert eller hvad? Jeg er bekymret, og det tiltrækker i hvert fald heller ikke børnefamilier, at de ikke ved, hvor prisen er for en daginstitution.

Er det i orden, at vi som Byråd bruger mange mange penge på flotte kernefortællinger, ønsker om at lave kommunalt drevne eventpladser, alverdens analyser (hvor mange aldrig rigtig bruges til noget), politiske udvalg, som arbejder med FN’s Verdensmål mv. samtidig med at vi ikke kan give lille Per i 2. B den støtte han har brug for? Samtidig med at Ellen på 94 kun kommer i bad en gang om ugen og får gjort rent hver 3. uge? Man bør stille sig selv spørgsmålet, om vi bruger skatteborgernes penge korrekt, når vi prioriterer driftsmidlerne, som der er et loft på.

Jeg synes, det er på tide at stoppe op og aftale, at nu skal der styr på driften. Mange af de ting jeg nævnte overfor, er ikke dårlige initiativer, men vi har simpelthen ikke råd til det.

Og her mener vi i Det Konservative Folkeparti, at vi skal se på prioriteringerne. Vil vi have børnefamilier herop, så hjælper det ikke at vi sparer folkeskolen ihjel. Så hjælper det, at vi giver skolerne den rette økonomi og i øvrigt træder lidt ud af skoleledernes ledelsesrum, så de kan lave verdens bedste folkeskole. Se det vil nemlig tiltrække borgere. Men det kræver vi vil investere i det.

I Det Konservative Folkeparti tager vi gerne ansvar for kommunes økonomi, men det kræver naturligvis, at vi også har adgang til kommunes kommandocentral, som er økonomiudvalget. En sådan plads har vi ikke længere.

Der blev lavet et stort økonomiudvalg for at alle partier, kunne være repræsenteret. Noget jeg bakker 100% op om, for det er vejen til et samarbejde om en svær økonomisk situation, men det har desværre udviklet sig til en farce, nu hvor lokallisten sidder med fem pladser i et økonomiudvalg. Så derfor er det klart, at vi forventer, at der findes en plads til os i økonomiudvalget, hvis vi fortsat skal tage ansvar for budgettet.

Et råderum på 100 millioner kroner er målet for likviditeten, men administrationen løfter samtidig pegefingeren og skriver, at hvis vi kommer ned på 50 mio. kroner, så får vi besøg af indenrigsministeriet med risiko for at blive sat under administration. Når vi samtidig i den fremlagte budgetoplæg ser et forventet underskud på det skattefinansierede område på 27, 5 mio. kr., så giver det stof til eftertanke.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til en række omprioriteringer, som er fint beskrevet i budgetoplægget. Men samtidig gør administrationen opmærksom på, at der ikke er plads til politiske ønsker.

Hele feriepengeproblematikken skaber et likviditetstræk i Gribskov Kommune på ca. 100 mio kroner.

Ja, vi kan søge om lån. Hvis vi får ja, vil rente og driftsomkostninger være 4 mio kr. pr. år, som er indarbejdet i budgetmaterialet. Hvad nu hvis vi ikke kan låne pengene? Så er kassen tom.

Vi anbefaler hermed at videresende administrationens oplæg til politisk behandling og høring og ser frem til forhandlingerne.”

Trine Egetved,
Byrådsmedlem, Konservative

(Redaktionel note: Ovenstående er en skriftlig transskription af en tale leveret af Trine Egetved under budgetforhandlingerne ved byrådsmødet tirsdag aften, 1. september.)

Er du enig eller uenig? Deltag i debatten på vores Facebook-side eller send et debatindlæg til redaktion@netavisengribskov.dk.

Leave a Reply