DEBAT: Scenen sat til fredning af Keldsø-område

En læser fra Helsingør ønsker at gøre opmærksom på et problem med en mobilmast, som han mener vil skæmme området omkring Keldsø.

DEBAT: Med den ene hånd er fredningssagen om Keldsø-området afgjort. Med den anden hånd er givet tilladelse til etablering af skæmmende mast. Helt ude i hampen?

Fredningsnævnet i Nordsjælland har med den ene hånd afgjort naturfredningssagen om Keldsø-området. Med den anden hånd behandler Helsingør Kommune en tilladelse om opsætning af en mobiltelemast på Nørrerisvej 5.

Naturområdet strækker sig mod vest af Villingerødvej mod Villingebæk, mod nord og øst af Hellebjergvej over mode, mod øst af Plejeltvej og mod syd først af Nørrerisvej og derefter af Klostermarksvej syd om Esrum Mark. Området grænser mod nord op til Rusland-fredningen og syd for området ligger Gribskov. Mod vest og øst ligger henholdsvis Snævret Skov, Klosterris Hegn og Gurresø.

Forvaltningen afvejer de ubestrideligt, samfundsmæssigt nødvendige, tekniske anlæg op mod landsskabshensyn. Sammenfattende er oplyst, at når masten placeres i kanten af Keldsø-området tabes fredningsformålet og den vil skæmme i landskabet og at naturlandskabet ved Keldsø bør forblive uden skæmmende tekniske anlæg og med lange kig og den teknologiske udvikling vil gøre at mobildækningen forbedres. Forvaltningen afvejer og konkluderer, at der skal gives afslag på tilladelsen til at opsætte en telemobilmast på Nørrerisvej 5. Ved behandlingen i By- Plan og Miljø udvalget i Helsingør Kommune gives på trods heraf givet tilladelse til opsætning af mobiltelemasten på Nørrerisvej 5.

Men man får sine rigtig store tvivl om at budskabet om fredningen af Keldsø-området er nået helt ind til Helsingør by, borgerne der og visse af vores lokalpolitikere i Helsingør Kommune. Eller beror det slet og ret på, at der ikke er de store landskabs, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske interesser hos visse lokalpolitikere i Helsingør. Sagen om Helsingør Kommunes tilladelse til opsætning af en mobiltelemast på Nørrerisvej 5 tæt op af det naturfredede Keldsø-området, viser efter min klare opfattelse, at antagelsen er rigtig om at visse af vores lokalpolitikere har behov for støtte, assistance, vejledning og rådgivning. I dette tilfælde om landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier og interesser.

Det er efter min og andres opfattelse helt ude i hampen at give tilladelse til at fragmentere et område tæt på et naturfredet område. Håber at budskabene er nået til Gribskov Kommune og jeg krydser fingre for at Danmarks Naturfredningsforening indbringer Helsingør Kommunes tilladelse til opsætning af denne mobiltelemast for planklagenævnet.

Jørgen Busch
Horsensvej 10, 2 tv i Helsingør
Skriv din kommentar her: