DEBAT: Sig nej til EU og styrk kommunernes økonomi

DEBAT: Hvorfor er der i Gribskov sparet 109 folkeskolelærere væk de seneste 10 år? Hvorfor har kommunen hele tiden problemer med budgetterne?

Flere økonomer kritiserer, at EU’s økonomiske politik fører til nedskæringer. Blandt andet siger den nobelprisvindende økonom Paul Krugman, at Finanspagten “reelt binder landene til en økonomisk nedskæringspolitik som det eneste svar på krisen.”

Rigtig mange borgere og ikke mindst offentligt ansatte oplever i disse år, hvordan der bliver skåret ned på velfærden. I Danmark er fattigdommen også i hastig vækst; mere end 60.000 danske børn lever i fattigdom. Hvad har EU har med det at gøre? Årsagerne til disse sparekrav skyldes EUs Finanspagt og Budgetloven som er til skade for samfundsøkonomien og velfærden. SRSF-regeringen valgte i 2012 med støtte fra Venstre og Konservative at tilslutte Danmark til Finanspagten uden at gennemføre en folkeafstemning.

Finansministeriet henviser til budgetloven, når der bliver fastlagt udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for de enkelte år. Kommunernes økonomi er derfor blevet at spare på velfærden.

I Budgetloven fremgår at de offentlige budgetter ikke må have et strukturelt underskud på mere end 0,5 procent af bruttonationalproduktet. Budgetloven betyder, at kommunerne ikke kan bruge de penge, de har, og som er nødvendige for at udvikle velfærden. På grund af Budgetloven må kommunerne ikke overføre et mindre forbrug fra det ene år til et højere forbrug de efterfølgende år. Det betyder at kommunerne må opgive langsigtede investeringer i velfærden.

Med Budgetloven bliver Finanspagtens krav om en stram økonomi for den offentlige sektor en del af dansk lovgivning. 4 år frem skal Folketinget fastlægge et loft serviceudgifterne i kommuner og regioner. Hvis disse rammer ikke overholdes bliver kommunerne efterfølgende straffet gennem beskæringer i bloktilskuddet.

Af frygt for sanktioner har kommunerne samlet set siden 2011 brugt 23 mia kr mindre på velfærd end fastlagt i budgetterne. Alle eurolande er automatisk med i Finanspagten. Men da Danmark står uden for euroen, behøver vi ikke være med. Derfor stem på liste N, Folkebevægelsen mod EU.

Jørgen Flyr
Krebs-kjæret 4, Græsted

Skriv din kommentar her: