DEBAT: Stor fejl at droppe planer om grøn velkomstport til Gilleleje centrum

Rundkørslen ind til Gilleleje Centrum. Foto: Google Maps/arkiv.
DEBAT: Vi mener, at Byrådet helt ignorerer de negative virkninger der opstår som et
resultat af den foreslåede ændring af centrumafgrænsningen i Gilleleje. Vi er imod denne ændring, fordi nogle af byens største problemer trafik og parkeringsspørgsmålet derigennem udsættes flere år frem i tiden.

Byrådets forslag om at fjerne området med Kystvejen, Bøgebakken og Gillelejehallen fra byens centrum betyder, at den grønne velkomstport til centrum ikke bliver til noget. En alvorlig fejltagelse.

Har Byrådet lyttet til borgerne? Vil man lytte nu?

Borgerne blev inddraget i 2015 og kom i stort antal, da daværende formand for Planudvalget Morten Ulrik Jørgensen (NG) inviterede til byvandringer og samtalesalon, hvor han bl.a. spurgte: ”Hvor stor skal byen være? Hvor mange supermarkeder? Hvor mange turister? Hvor skal de parkere?”

Borgerne mente bl.a., at byens hovedproblem var manglende trafikplanlægning og få parkeringspladser i turistsæsonen. Muligheden, at etablere en parkering på hjørnet af Stationsvej og Kystvejen samt et femte ben i rundkørslen diskuteredes aldrig færdig.

Flere af borgernes ønsker fik imidlertid en ny chance 2017, da det forrige Byråds strategiske plan kaldet ‘Lyst til Gilleleje’ (en politisk aftale om principper for hvordan byen skulle udvikles) vedtoges.

Denne gang var det Kim Valentin (V) som prøvede lykken. I planen fandtes en analyse og et konkret forslag om Trafik og Parkering: ”Især om sommeren, hvor der er meget trafik, opleves Kystvejen som en barriere mellem nord og syd, der gør det centrale Gilleleje mindre tilgængeligt fra store deler af byen. Mange bygninger ud mod vejen vender ‘ryggen til’ og de åbne områder omkring stationen og hallen virker ustrukturerede, hvilket i høj grad præger oplevelsen af velkomst til bymidten i en negativ retning”.

Løsningen fandtes i forslaget– EN GRØN VELKOMSTPORT TIL BYMIDTEN – ”det mellemrum, som Kystvejen og banen danner mellem bymidten og boligbyen mod syd, skal have en grøn karakter med plantage-/parklignende beplantning. Dels for at samle vej- og banerummet og dels for at danne en grøn velkomstport til byen.

Plantagebæltet omfatter udover vej- og baneområdet, også stationsområdet og området omkring hallen syd for Bøgebakken.” (Ref. Lyst til Gilleleje. Strategisk Plan Gilleleje vedtaget af Byrådet 6. marts 2017).

I 2018 præsenterer vores nye borgmester Anders Gerner Frost (NG) i sit dokument: ”Styrelsevedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune” generelle regler for den overordnede styrelse af kommunen”. I § 16 Udvikling, By og Land bestemmes, at udvalget skal bestå af elleve medlemmer. I dag 2021 domineres udvalget af personer fra Nytgribskov (3), løsgænger Morten Ulrik Jørgensen og Venstre (3).

Det er dette udvalg, med støtte fra Kommunens politiske magt bl.a. syv byrådsmedlemmer fra NG, fem fra V, tre fra A, som nu vil skrotte alle analyser og planer fra 2015 frem til nu.

Spørgsmålet er, om dette er foreneligt med de visioner og planer som borgerne i Gilleleje har for øje? Svaret er NEJ!

Vi er i dag mange, som ikke forstår hvordan kommunens ledelse på trods af mange års engagement fra borgere, politiker fra forskellige partier og mange andre, pludseligt drejer 180 grader. Byrådet vælger dermed at gå imod Havnens og Museets dokumenterede synspunkter, mange mange borgere og andre vigtige Gilleleje-institutioner, ikke mindst Bakkeselskabet. At gå videre uden analyse og seriøse argument kan nærmest lignes vid Russisk Roulette.

Hvor vover I?

Hans Jungvid og Randi Annikki Mortensen
Bøgebakken 18,
3250 Gilleleje

Redaktionel note: Debatindlægget er også indsendt som et høringssvar til Kommuneplan 2021–2033. Planen kan du læse mere om her: Ny kommuneplan på vej i høring: Borgerprotester har gjort indtryk
.

Leave a Reply