DEBAT: Trafiksikkerheden mangler på Østergade

DEBAT: Det er med stor undren, at Dansk Folkeparti på byrådsmødet tirsdag aften måtte konstatere at trafiksikkerheden på Østergade i forbindelse med det kommende byggeri ikke prioriteres særlig højt.

Der kan ikke svares på om indgang til området skal ske enten via rundkørsel, lyskryds, eller svingbaner. Trafikmålingerne er lavet i marts måned (mens landet var lukket ned pga. covid19), og nu skriver vi september måned, og om ca. 3-4 måneder tages det første spadestik til byggeprojektet, naboer kan ej heller få svaret på hvor adgangsvejen til området skal være. (flere forskellige løsninger er fremlagt).

Dansk Folkeparti havde i vores forslag til budget 2021-24, lagt op til en trafiksikkerheds løsning for hele Østergade i Helsinge (den kommende administrationsbygning ved gymnasiet, red.), netop på baggrund af det kommende byggeri, og den øgede færdsel i området, som i forvejen er belastet både morgen og eftermiddag. Vi har lyttet til nogle af de høringssvar som netop vedrører trafiksikkerhed.

Borgerinddragelsen fungerer med tydelighed heller ikke i projektet, allerede fra første møde blev der rejst spørgsmål om trafikken i området, og flere spørgsmål om hvordan området skal betjenes, samt hvor vejadgangen skal etableres, det samme skete på det efterfølgende informationsmøde, hvor de rejste spørgsmål blev besvaret med, at man skulle indsende høringssvar i forbindelse med den fremlagte lokalplan for området.

Ingen af de indsendte høringssvar har ændret så meget som et komma, altså tyder det mere og mere på, at hele projektet har været afstemt allerede inden det første møde.

Brian Lyck Jørgensen
Dansk Folkeparti

RELATERET LÆSNING: 

OK til Lokalplan for kommende rådhus: Går videre til Byrådet

1 KOMMENTAR

  1. Nej, jeg har den tanke, at det handler mere om et få etableret et prestigebyggeri og at de 25 m i højden, som der KAN bygges i, skal give byggeriet en vis innovatonshøjde, så at sige. At man som Allan Nielsen fra Socialdemokratiet udtrykker “at højden er med til at give muligeheder for innovative udtryk”. Ja, for 5 ETAGER er jo tydeligvis ikke tilstrækkelig til at opnå denne innovation. Det ses jo af byggeriet på Møllebakken. Her er tænkt ud af boksen og ikke “udenfor boksen”, som det retteligt hedder😊

    Jeg anerkender til fulde behov for nye og tidssvarende arbejdspladser for de mange ansatte og, at man med dette hus også har bedre betingelser for at tiltrækker nye medarbejdere. Alle taler hele tiden om 5 etager. Hvorfor? Er det meningen at hver etage er 5 m høj? Jeg synes det er vigtigere at pointere, at der er tale om 25 METER.

    Det højeste af husene på Møllebakken er 5 etager og det er jo ikke 25 meter… Bare så nogen ikke fejlagtigt tænker at 5 etager normaltvis ville svare til 25 meter…

    Trafikken kommer tilsyneladende i anden række. For det jo et vigtig argument, først og fremmest, at der kan spares 3 mio ifølge UBL ved at bygge. Ja, måske ikke det første eller det andet år. Der kommer jo altid efter justeringer, efter min mening. Og måske holder besparelsen alligevel ikke for der er jo andre nye omkostninger. Og der ses ofte en stor optimisme, når der der anes mulige besparelse, hvilket er dejligt😉 Hvis det altså holder…..

    Det bliver sikkert flot, også i tre etager😊🙏😊

Leave a Reply