DEBAT: Uberørt fremtidigt vand-indvindingsområde må ikke blive privatejet

Foto: Privat.
DEBAT: Gad vide om det var en administrativ fejl, da en investor kom til at købe et ikke-aktivt vandværk på Studebjerg Sletten i Heatherhill. Studebjerg Vandværk var aktivt fra 1958-2015 og blev af praktiske grunde og med de gamle fremførings-ledninger lagt i mølpose i 2015.


Grundvand i Hanebjerg/Unnerup moserne på Heatherhill og på selve Hanebjerg er der nok af, og området har aldrig har været udsat for gødning eller pesticider.

I gamle dage har der vel været græssende dyr på engene men aldrig marker. Der er vel en virkelig god grund til at bevare sådan et område for fremtidig vandindvinding i den uforudsigelige fremtid?

Men er der nogen der ved, hvad der har fået Vejby Vandforsyning til at sælge og Gribskov Kommune til at afslå at købe dette naturområde? Det totale område strækker sig helt ind til Møllemosen og Laugemosen i Unnerup langs med Højbro Å?

Stedet kunne købes for en slik – I Vandværkets regnskab 2017 er den gamle bygning og grund sat til kr. 0. Hvem der dog kunne skrue skrue tiden baglæns og finde salget ugjort. Hvordan får vi nu kommunalpolitikerne til at udforme en lokalplan, der tager de overordnede tanker om hele denne grønne kiles anvendelse alvorligt?

Det var faktisk gode tanker, der beskrives i Kommuneplan 2009-21; nemlig fastholdelse og yderligere udvikling af kommunens “Grønne Kiler”.  Således også beskrevet i de omfattende og strenge fredningsbestemmelser af Heatherhill både i 1947 og 1960. Også Orbicon-rapporten fra 2009 beskriver værdien af dette grønne område, der ligger syd for Campingpladsen på Rågelejevejen.

Det må ikke være meningen, at der kan gives grønt lys for investors planer om et udlejnings-sommerhus med syv badeværelser bygget lige midt i det hele.

Gad vide om der blandt kommunens borgere ikke er masser af gode ideer til, hvordan det brugte vandværk kunne gøres til et informativt sted. At parkere på P-plads Heatherhill og gå en tur ind i dybet med geologi, plante og dyreliv som oplevelse ville vel ikke være så tosset?

I Vejby Vandforsynings årsregnskab er salget bogført med kr. 250.000, dog fratrukket kr. 50.000 i mæglersalær og kr. 500 til tinglysning. Altså får man sølle kr.199.500 ved at sælge ca. 2.347 m2 uberørt jord. Skulle det mon ikke være muligt for os i lokalsamfundet at indsamle et beløb på kr. 250.000 og så få tilbagebetalt køberen?

Gid der var nogen, der kunne hjælpe med at bevare Hanebjerg Mose og Vandværk intakt.

Anne Bjørner
Hanebjerg Skovvej

Leave a Reply