DEBAT: Vi vil beholde dagplejen i Gribskov Kommune

Borgerne i Gribskov har tradition for at kæmpe for den lokale dagpleje, her i 2015, hvor der var snak om nye beskæringer. Arkivfoto: Allan Andersen.
DEBAT: Udvalget børn, idræt og familie lægger op til en ændring af ledelsesstrukturen i dagplejen. Enten ved at ledelsen af dagplejen gives til de fem dagtilbudsdistriktsledere eller ved, at ledelsen af den samlede dagpleje varetages af én af distriktslederne.

Hvorfor bliver kvaliteten af dagplejen i Gribskov Kommune ikke prioriteret.

Dagplejen har et ganske højt resultat når man ser på brugertilfredshedsundersøgelser, hvorfor vil man sætte dette over styr med dette forslag til en besparelse på dagtilbudsområdet.

Distriktslederen vil få et kæmpe stort ledelsesspænd, hvordan vil man undgå at dagplejerne bliver nedprioriteret?

Det vil have en kæmpe negativ effekt på den faglige ledelse af dagplejen, samt den samlede retning for dagplejerne.

Denne ledelsesmodel er tidligere afprøvet med dårlige erfaringer, den fører til et dårligere arbejdsmiljø blandt dagplejerne, og man har tidligere oplevet at pædagogiske tilsyn bliver væsentligt nedprioriteret.

Det er en lille meget lille besparelse på dagplejeledelsens område, mod en meget stor betydning i dagplejehjemmene.

Oktober modtager dagplejen i Gribskov Kommune 1,9 millioner kr. for at sikre kvaliteten i dagplejen, og to måneder senere peges der på en løsning, der vel og mærke er afprøvet, for at spare på området.

Fra dagplejernes forældrebestyrelses side virker det som om man vil forsøge at udfase dagplejerne i Gribskov Kommune. Hvis dagplejerne skal dele ledelse med de øvrige institutioner ved vi godt hvor hænder, ressourcer og penge bliver brugt.

Man må i udvalget Børn, Idræt og Familie finde en løsning hvor man ikke sætter dagplejernes gode kvalitet på spil!

Vi vil ikke være vidner til, at man politisk set beslutter, at forringe kvaliteten på dagplejeområdet!

Det virker på forældre til dagplejebørn og dagplejerne som om, at besparelser i Gribskov kommune altid skal ramme dagplejerne.

Oprethold ledelsen i dagplejen, som et 6. distrikt!

Derfor har vi lavet en underskriftindsamling, som vi håber alle I, der vil støtte op om dagplejens ledelse i Gribskov Kommune, vil skrive under på.

www.skrivunder.net/behold_ledelsen_i_gribskov_kommunes_dagpleje

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Gribskov Kommunes Dagpleje

1 KOMMENTAR

  1. Jeg synes man bør opretholde det særlige tilbud som dagplejen giver børnene. Lille antal børn i en overskuelig hverdag og vi har nogle rigtig gode dagplejere. Men kommunen VIL have kontrol og jeg ser blot dette som endnu en indskrænkning i forældre og børns muligheder og endnu et forsøg på at presse alle ind i den samme kasse og bestemme hvordan kagen skal skæres, for ALLE. Jeg satte stor pris på vores dagpleje.

Leave a Reply