DEBAT: Vision om et grønt sammenhængende Gribskov – helst uden hegn

Jens Rane Holck, spidskandidat for SF Gribskov. Foto: Presse/SF.
DEBAT: Rejs skov i Gribskov og grib chancen for at få mere alsidig natur til glæde for både dyr og mennesker. SF Gribskov støtter biodiversitet og søsætter her ideen om en naturens nationalpark som strækker sig rundt i hele Nordsjælland og gennemkrydser Gribskov kommune. En slags femfingerplan – bare grøn. Vi fokuserer på det mellem fingrene.

Vi i Gribskov har plads til mange sjældne arter, mange naturligt hjemhørende arter, meget landbrugsland, meget skov og meget urørt land. Og al det skal jo hjælpe vores miljø, vores klima, vores drikkevand, vores vilde dyr og vores menneskelige trang til at færdes i vild natur.

SF på Christiansborg har for nyligt søsat initiativet om grundvandsparker ”med skove, fri natur, græssende dyr eller økologisk planteavl på alle de sårbare områder, hvor det skal være forbudt at bruge skadelige pesticider.” Vi vil omlægge til økologi og arbejder for at staten skyder 8 milliarder i en ny fond, så nogle af jorderne kan blive opkøbt og udlagt til natur.

I SF Gribskov har vi en vision for sammenhængende grønne områder mellem Tisvilde Hegn og Gribskov og videre ud til kysten ved Dronningemølle og andre steder. Det er et stort ønske og påvirker mange, så der skal findes en balance. Det er jo det hele biodiversitetstanken handler om. Et miljø er en balance.

Derfor ønsker vi ikke såkaldte naturnationalparker med indhegning men vil arbejde for mere fredet åbent land og skov med frit dyreliv. Det flotteste symbol på kongernes Nordsjælland er vores frie flokke af krondyr og andre hjorte. Men biodiversitet er også når Egehjorten (en bille genudsat i 2013) trives, altså når alt det små og undseelige trives. Nogle dyr kan vi ikke trives med. Men myg og flåt hører jo til alligevel. Større dyr som ulv, bæver og vildsvin kunne være skønne at have, men umulige på vores kulturelle præmisser. Det samme gælder at indhegne store græssere uden ordentligt tilsyn. Særligt ikke med sænket standart for dyrevelfærd. Det kan vi heller ikke støtte.

I sidste ende er de statslige arealer vores fælles arealer. Borgerne har medbestemmelse. Vi opfordrer til at de ikke bliver en kampplads men et emne for demokratisk drøftelse.

I SF Gribskov vil vi arbejde for alle disse naturarealer uanset i hvilket regi private, kommunalt, regionalt eller statsligt. Grib chancen og rejs skov i Gribskov. Uden hegn.

Jens Rane Holck
SF Gribskov
Byrådskandidat, KV21

Leave a Reply