DEBATSVAR: Der er ingen vej uden om strandfodring

Foto: Arkiv.

DEBATSVAR: Henning Hansen skrev for nylig et debatindlæg her på Netavisen Gribskov. Han skrev, at den massive sandfodring i forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet Nordkystens Fremtid vil ødelægge nordkystens havmiljø.

Jeg vil gerne præcisere, at projektet drejer sig om strandfodring, med sand, grus og ral og ikke kun sand. Der søges tilført materialer svarende til det naturlige sediment langs Nordkysten. På den måde vil tilførslen af sand, grus og ral i princippet svare til de processer, der foregår på en naturlig kyst, der eroderer tilbage, nemlig at der tilføres sand, grus og ral til stranden, når det stormer.

Derudover kan jeg fortælle, at ingeniørvirksomheden NIRAS fra projektets rådgivergruppe pt. er i gang med at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af strandfodringsprojektet, som afdækker alle relevante miljøpåvirkninger. Her er meningen, at de eventuelle negative påvirkninger på det marine miljø skal minimeres.

Henning Hansen, som er formand for foreningen Hunderevet skrev desuden i sit debatindlæg, at man ”desværre har taget udlægning af stenrev ud af projektet, som ellers kunne være den måske bedste, billigste og mest bæredygtige kystbeskyttelse.” Og så mener han og Foreningen Hunderevet desuden, at der i stedet burde satses på en løsning med mange små og store stenrev langs den nordsjællandske kyst.

Her skal jeg for det første slå fast, at stenrev ikke har været en del af strandfodringsprojektet på noget tidspunkt, og at tilretning og anlæggelse af hårde konstruktioner er op til de enkelte grundejere at søge om tilladelse til.

NIRAS mener ikke, at længere stenrev langs kysten eller ud for kysten hverken er den bedste eller den billigste metode til at beskytte ejendommene langs Nordkysten på men har foreslået mindre stenrev, flak, høfder eller bølgebrydere på lavt vand på udsatte strækninger, hvor sand og ral eroderer bort for hurtigt.

NIRAS anbefaler derimod kombinationen af strandfodring i stor skala og skråningsbeskyttelser som værende den mest effektive og billigste metode til erosionsbeskyttelse. Stenrev vil ikke alene kunne afhjælpe det overordnede problem på Nordkysten, nemlig at der mangler sand og ral på stranden. Der er derfor ingen vej uden om strandfodring, hvis stranden skal bevares og de hårde anlæg og skråningerne bagved skal beskyttes mod storme og erosion.

Afslutningsvis kan jeg fortælle, at NIRAS er fortaler for stenrev, når målet er at optimere flora- og faunavækst og biologisk vandfiltrering.

Kristina Moos Bylov
Projektleder på Nordkystens Fremtid

Giv din mening til kende: