DEBATSVAR: SF-indlæg om dyrevelfærd rammer forbi målet

Foto: Bertvthul/Pixabay.
DEBATINDLÆG: Michael Liesk, SFs kandidat til Region Hovedstaden, udtrykte d. 5. juli på Netavisen Gribskov sin klare opbakning til etableringen af natur-nationalparker og med kun et skuldertræk tilovers for de mange bekymringer og kritiske høringssvar der er indkommet i forbindelse med den offentlige høringsfase, som lige er afsluttet.

Den holdning har han naturligvis lov til at have, men når han så samtidig sender en bredside afsted mod landets svineproducenter, hønsefarmere, tidligere minkavlere og anklager dem for dårlig dyrevelfærd helt generelt, så synes jeg som praktiserende dyrlæge igennem 20 år og kandidat for Venstre til byrådet i Gribskov, at han tager munden for fuld uden noget som helst konkret belæg for sine påstande.

Dette læserindlæg et svar til følgende debatindlæg:
DEBAT: Bekymring for egne interesser, hvad med naturen i Nationalparken?

Jeg ved ikke om Michael Liesk nogensinde har besøgt en svinefarm, hønsefarm eller minkfarm, men man må i hvert fald konstatere, at hans tillid til den del af landets fødevareproducenter kan ligge på et meget lille sted. Nuvel, der er hvert år dyreværnssager spredt over hele landet, men faktisk er antallet af dyreværnssager højest på hunde (opgjort hos Dyrenes Beskyttelse i 2017) hvor 39% var vedrørende hunde, katte 22%, heste 14%, landbrugsdyr 15%, gnavere 5 % og andre dyr 5%.

Det kan undre at Michael udviser så megen mistillid, når han til gengæld udviser masser af tillid til Naturstyrelsen og deres folk, som for ganske nylig er blevet tiltalt for grov vanrøgt af talrige kvæg på Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge. Sagen er endnu ikke afsluttet, men jeg tror og håber på, at Naturstyrelsen dømmes idet det, der er foregået er dybt kritisabelt.

Hvis nu vi siger, at Michael Liesk påstand om at Naturstyrelsen og deres folk er nogle fantastiske naturforvaltere med god styr på dyrevelfærd, så virker det meget underligt, at man fra regeringen og dens støttepartiers side har valgt at lempe dyrevelfærdslovgivningen i forbindelse med vedtagelsen af L 229, som er lovgrundlaget for etableringen af de kommende 15 naturnationalparker. Det burde jo ikke være nødvendigt. Nu er der fra d.1.juli 2021 én dyrevelfærdslov gældende indenfor de kommende hegn og en anden dyrevelfærdslov gældende udenfor hegnet.

Det er at gøre grin med danskerne og ikke mindst vores fødevareproducenter og deres tiltro til, at vi i Danmark faktisk har en meget stram dyrevelfærdslovgivning, og at vi gør alt for at leve op til den.

Jeg synes Michael Liesk skulle sende et signal opad i sit parti ind på Christiansborg om at, hvis man ønsker at fremme god dyrevelfærd så skal man ikke starte med at slække på den, når Staten nu fremadrettet skal være ansvarlig for dyreholdene i naturnationalparkerne. Heldigvis har han gode partikolleger som Susan Kjeldgaard og Jens Rane Holck her i Gribskov Kommune, som heller ikke synes at udsatte tamdyr bag hegn i en naturnationalpark er måden at fremme biodiversitet på.

Hvis Michael Liesk har nogle konkrete anklager mod svineproducenter, hønsefarmere eller minkfarmere, som ikke lever op til lovkravene i Danmark så vil jeg i øvrigt opfordre ham til at tage kontakt til politiet, hvis ikke så synes jeg det er på sin plads med en generel undskyldning i hans næste indlæg.

Tue Villebro, (V), byrådskandidat KV21.

Jeg er personligt meget imod opsætning af hegn og den barriere det vil være for alle de vilde dyr, som i forvejen er tilstede i vores skønne Gribskov. Elge er ikke naturligt hjemmehørende i den danske natur, og jeg ser slet ikke behovet for at placere dem i Gribskov, som i forvejen scorer et flot 9-tal på en 10-skala for sin biodiversitet – det virker mere som en etablering af en Nordisk Safaripark.

Tue Villebro
Kandidat KV21 for Venstre i Gribskov

6 KOMMENTARER

 1. Tak for dit gode indspark! Dyr bag hegn i de kommende NNP parker bliver aldrig vilde dyr, og kommer aldrig til at leve et naturligt liv, men et liv hvor de går sultedøden i møde på den mest pinefulde måde. Dyr bag hegn skal tilses dagligt og vinterfodres, og dette er ikke en del af planen i Rewilding og dermed dyrplageri!

 2. Spot on! Vi skal IKKE have de hegn i hele DK. Det skader vores kronvildt, dåvildt, råvildt etc. , som lige nu lever livet UDEN hegn og som man kan nyde til fulde når man selv bevæger sig rundt i diverse plantager mv… I denne Corona tid har flere og flere Danskere fået øjnene op for hvor fantastisk et land vi faktisk bor i og derved har brugt naturen meget mere og det kommer til, at være slut med regeringens vanvittige plan, for ellers bliver det med livet som indsats at bevæge sig rundt i hegn med tyre, hingste og køer eller heste med kalve/føl… Men hvem har også lyst til, at gå at kigge på udsultede, parasit befængte dyr med alt for lange hove og/eller bylder og sår??!! Intet normalt menneske kan/vil bifalde den behandling af dyr!!! Michael Liesk må betegnes som ekstremt dobbelt moralsk med de ytringer han kommer med og jeg vil tillade mig, at kalde det skammeligt, uhørt og helt ude af proportioner!!! Han har ikke den fjerneste anelse om hvad natur er! Så godt brølt, Tue, som også K. Nordstrand skriver!

 3. Tusind Tak Tue willebro
  for at du er med i kampen mod de forbandede hegn i vores natur, Tak fordi du nævner at vi her i SF gribskov er flere kandidater der på ingen måde er enig i det Liesk skriver. Jeg er nemlig som du skriver imod, jeg er rasende over vedtagelsen af L229 og jeg ønsker på ingen måde at vores natur skal indhegnes, der er ingen evidens for at det virker for den biodiversitet vi ønsker og alle tegn tyder på at det er statslig godkendt vanrøgt af dyr der kommer til at foregå. Så ja vi er nogle SFère her i Gribskov der også kæmper kampen mod hegnet, Jeg har kæmpet mod det siden det første pennestrøg i 2016 og jeg tænker at fortsætte kampen indtil at dyrene bliver behandlet som de bør og vores natur får lov til at være vild med fornuft

 4. Som udgangspunkt må vi betragte dyrs trivsel som værende bedst jo tættere på de naturlige forhold dyrene kommer, dvs. de forhold de er skabt til evolutionært. Set i det lys, kan alt traditionel dyrehold (landbrug, hobbydyr og kæledyr) betragtes som mistrivsel, da de lever under særdeles unaturlige forhold. Dyr i de kommende NNP vil i det mindste nogenlunde komme til at leve under forhold der kan betragtes som naturlige.

 5. Tak for at tage ordet i din mund Tue. Det er en skandale og dybt dobbeltmoralsk, når Michael Liesk kritiser dyrevældfær over en bred kam i Dansk Landbrug, Men kun har en skullertrækning til overs over for dyrevelfær i NNP parker at Han ser stort på regeringen/ naturstyrelsen har en grov vandryktsag kørende i Mols Bjerne, føj siger jeg bare.

  Den mand er jo totalt kold over dyres lidelser. Han tænker kun profit og Danske Safari parker. Turisme og klingende guld medens dyr lider.

  Og Gripskov får ødelagt en natur biodiversitet skorrer på 9 ud at 10 mulige. Men den biodiversitet skal nok gå til bage, når et hegn rykker på alle balancer inden for skovens biotoper og det omliggende natur uden for hegnet.

 6. SF har med al øsnkelig tydelighed vist at de kun har et skuldertræk tilovers for dyrevelfærd, det gjorde de helt klart da de stemte for L 229. SF står helt oppe i nakken på Lea Wermelin og lige så fuldstændigt tonedøve og blinde som Wermelin. Skam jer SF! Godt brølt, Tue!

Leave a Reply