Dele af skrænt på Heatherhill styrtet ned

Flere steder er der sket nedstyrtning af skrænterne, og der er kraftige tegn på yderligere nedstyrtninger da jorden på toppen flere steder er begyndt at revne. ( Foto/ Video / Tekst: Allan Andersen)

VEJBY: Fredag eftermiddag omkring kl 14.30 rykkede indsatslederen for Frederiksborg Brand & Redning ud til Heatherhill på baggrund af en anmeldelse om nedstyrtning af dele af skrænten.

Det viste sig at der i den grad var hold i anmeldelsen, idet der ganske rigtigt var sket flere nedstyrtninger af skrænten, men der var også tydelige tegn på at yderligere nedstyrtninger er nært forestående.

Et af stederne er udsigtspladsen som er udstyret med en bænk, omkring bænken er der mange sprækker og revner i jorden og det er åbenlyst at denne del også er på vej nedad. Man skal derfor holde sig langt væk fra kanterne, også på de dele af skrænten som endnu er urørt.

Det er tydeligt at bænken er på vej udover klinten sammen med et større stykke – så man må under ingen omstændigheder benytte denne eller trodse de opsatte afspærringer. (Foto: Allan Andersen)

Nede på stranden kan der ses flere mindre nedstyrtninger af sten, lerstykker og græskanter. Ligeledes er det tydeligt at der er flere udhulinger langs kanten af skrænten, og derved er der potentiel nedstyrtningsfare over et langt stykke.

Frederiksborg Brand & Rednings indsatsleder advarer på det kraftigste mod at man ‘lige skal kigge’ – det kan være livsfarligt.

-Man skal holde sig fra kanterne, man kan ikke se om der er udhulet under det sted man står og man derved bringer sig selv i fare, oplyste indsatslederen til Netavisen Gribskov på stedet.

Et godt stykke under bænken er der flere store huller ind i leret, tydeligvis er der her en undergravning af klinten i gang i gang – spørgsmålet er blot hvornår sammenstyrtningen sker. (Foto: Allan Andersen)

(Foto: Allan Andersen)
(Foto: Allan Andersen)
(Foto: Allan Andersen)
(Foto: Allan Andersen)
(Foto: Allan Andersen)
(Foto: Allan Andersen)
Giv din mening til kende: