Demensdag: Lær mere om livet med demens

Foto: Gribskov Kultursal.

Foto: Gribskov Kultursal.

GRIBSKOV: Gribskov Kommune inviterer til temadag om demens 20. september i Gribskov Kultursal. Her er både borgere med demens, deres pårørende, foreninger, fagfolk og andre inviteret til at komme med input til, hvordan kommunen bedst kan sikre tilbud til borgere med demens og deres pårørende.

Udvalget for Ældre Social og Sundhed inviterer til stor temadag om demens. Den løber af stablen i Gribskov Kultursal 20. september, og alle som gerne vil vide mere eller har faglig interesse for demens er mere end velkomne. Det gælder selvfølgelig også pårørende.

– Vi vil rigtig gerne have, at alle deltagerne er aktive og engagerer sig. Vi har nemlig behov for viden og erfaringer fra mange forskellige sider – alt er værdifuldt for os, uanset om det kommer fra borgere med demens, deres pårørende, foreninger, fagfolk eller andre, forklarer Pia Foght, formand i ældreudvalget i en udsendt kommunal pressemeddelelse.

Formålet med temadagen
Deltagere bliver både Ældrerådet, pårørende, frivilligcentrene, foreningen Demensvenlig Nordsjælland og Gribskov Kommune. Temadagen begynder kl. 12.30 med åbningstale af udvalgsformanden, hvorefter deltagerne får mulighed for at komme rundt til syv borde med hver deres tema: ’frivillige’, ’pårørende’ og ’borgere med demens’, ’lokale løsninger’, ’Holbohave’, ’kommunen’ og ’andre ressourcer’.

– Her står repræsentanter klar til at tage imod deltagerne, som så øser ud af deres viden og erfaringer. Alle input bliver noteret og taget med i det videre arbejde. Derfor forventer jeg, at det bliver en spændende og lærerig dag, hvor vi får samlet en helt masse nyttig viden, som vi så bruger til at sammensætte endnu bedre demens-tilbud i kommunen fremover, uddyber formanden.

Temadagen slutter klokken 15.30.

Begrænset antal pladser
Sidste frist for at tilmelde sig er den 19. september kl. 12 og senere samme dag får man at vide, om man har fået en plads. Der er plads til 100 deltagere, så chancerne er store for at komme ind. Kommunen er dog nødt til at vente med at give besked på, om man får plads, indtil fristen er slut.

Kommunen får samarbejdspartner og medarrangør ’Antropologerne’ til at udvælge deltagerne, så det bliver uvildigt og repræsentativt. Man tilmelder sig elektronisk, og det er gratis at deltage.

Tilmelding kan ske på: gribskov.nemtilmeld.dk. Du kan også sende en mail til konsulent Tine Baatrup på tbaat@gribskov.dk

TID: 20. september kl. 12.30.
STED: Gribskov Kultursal.
ENTRE: Gratis, tilmelding nødvendig.

Giv din mening til kende: