Dialogmøde: Hvordan hjælper vi bedst ældre til mindre ensomhed?

Tekst: David Abildgaard/Pressemeddelelse. Foto: Genrefoto.

GRIBSKOV: Mange ældre borgere føler sig ensomme, men den behøver ikke sætte rod. 2. maj inviterer kommunen til dialogmøde med fokus på, hvordan vi på tværs af borgere, kommune og frivillige kan lave fællesskaber blandt ældre i Gribskov som kan bekæmpe ensomheden.

Hvordan hjælper vi de ældre i Gribskov til at bevare og styrke deres sociale relationer og netværk? Det er blandt spørgsmålene, som kommer under lup, når der inviteres til dialogmøde torsdag den 2. maj fra kl. 17-19.30 i Byrådssalen på Rådhusvej 3 i Helsinge.

Mødet er bestilt af Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Alle inviteres til at komme og møde andre mennesker, der er optaget af samme sag, ligesom det bliver muligt at få en dialog med de mange frivillige og foreninger på området samt lokale politikere og kommunale medarbejdere.

Læs mere om dagen på – aktivgribskov.dk eller tilmeld dig på gribskov.nemtilmeld.dk

Ensomhed blandt ældre?
Ifølge den seneste Sundhedsprofil for Gribskov, som er en undersøgelse der måler på sundhed og trivsel blandt Gribskovs borgere, har cirka 34 procent af folk over 80 år svage sociale relationer. Svage sociale relationer betyder, at man har svaret, at man har kontakt til familie og/eller venner 1 gang om måneden eller mindre, at man ofte er uønsket alene og at man sjældent eller aldrig har nogen at tale med, når man har behov for det.

Forskning viser, at uønsket ensomhed kan skyldes tab af ægtefælle, dårligt psykisk eller fysisk helbred, at man har en alvorligt syg pårørende, har en ægtefælle der er kommet på plejehjem eller har anden etnisk baggrund end dansk. Der er desuden større risiko for, at mennesker, der er alene, føler sig ensomme.

– I Gribskov kommune har vi mange borgere og ildsjæle, der gør en kæmpe indsats for, at mennesker ikke skal føle sig alene. Nogle gange er udfordringen dog at tiltrække de mennesker, der har mest brug for at være en del af et fællesskab. Det kan enten være fordi de har svært ved at komme rundt eller fordi, de mangler kendskab til, hvilke tilbud der er, lyder det fra ældrerådet i en udsendt pressemeddelelse.

En dialogdag kan også være med til at fagfolk kan komme i bedre kontakt med hinanden og trække på fælles erfaringer.

– Derfor er det helt afgørende, at vi taler sammen på tværs af borgere, frivillige og kommune, og finder ud af hvordan vi kan samarbejde, også i en travl hverdag, slutter udvalget.

Sundhedsprofilen kan læses her: Sundhedsprofil Gribskov.

Giv din mening til kende: