Direktør om kritik af Parkvej: Ingen problemer med PCB og asbest

GILLELEJE: Der er hverken problemer med asbest eller PCB i skolen på Parkvej lyder det fra kommunens tekniske direktør, der ikke genkender kritikken fra forældre og skolebørn, der mener, at skolen er i langt værre stand, end det fremgår af de politiske udmeldinger.

Astrid Ravnsbæk, direktør i Gribskov Kommune, kan ikke genekende kritikken, der især er kommet fra forældre til børn på udskolingen, der mener, at skolen på Parkvej har store problemer med indeklimaet. De er dog ikke så store, som forældre og elever prøver at udele det, lyder det fra direktøren i en mail til netavisen, der har bedt hende forholde sig til kritikken.

– Det skal indledningsvist slås fast, at der ikke er problemer med hverken asbest og PCB på Gilbjergskolen. Der er dog behov for at forbedre indeklimaet, og det er blandt andet derfor, at skolen skal renoveres, forklarer Astrid Ravnsbæk og peger på, at skolen er fra 1976, og derfor bygget efter de standarder, der gjaldt på den tid.

Men trods alderen er skolen i rimelig god stand, forklarer hun.

– Skolen er i sin grundstruktur god og sund, men der er ingen tvivl om, at godt 40 års brug nu har gjort det nødvendigt at foretage en gennemgribende renovering, så skolen kommer til at leve op til de standarder, der er for skoler i 2017 og frem, forklarer Astrid Ravnsbæk.

– For at kunne leve op til ovenstående, er det nødvendigt med en gennemgribende renovering, hvor der tages hånd om problemstillinger med såvel asbest, PCB, utætte tage mv. Ligeledes prioriteres indeklimaet højt, så det lever op til nutidens standarder. Det vil sige, at der skabes bedre ventilation, der lukkes mere lys ind, og benyttede materialer vil leve op til krav om akustik, forklarer hun og oplyser, at blok A (den blok, der vender ud mod Parkvej længst mod vest) skal rives ned og resten af skolen kommer gennem en større renovering.

Asbest?
Dansk Bygningsanalyse foretog tilbage i november sidste år 15 prøver for asbest på facadeplader, gulve, isoleringsrør, og her blev der fundet asbest i fem af prøverne. Det blev derfor anbefalet, at der foretages asbestsanering på 4 af de 5 fund.

– Det blev ligeledes anført, at ubrudte overflader med asbestholdigt indhold ikke udgør risici for helbredet, forklarer direktøren med tanke på forældrenes bekymringer om indeklima og sundhed.

Der blev fundet asbest i facadeplader omkring vinduespartier, eternitplade under udhæng og ved fuger over håndvaske.

– Alle disse dele udskiftes som del af den kommende renovering af skolen, og der tages dermed hånd om
problematikken omkring asbest, forklarer hun.

PCB?
indholdet af PCB i den eksisterende skole på Parkvej har også været en kilde til bekymring. E
n analyse foretaget af Danmarks Teknologiske Institut i 2014 viser, at PCB-niveuaet i luften i lokalerne blev målt til
mellem 24 og 53 ng/m3.

Sundhedsstyrelsen vejledende aktionsværdier angiver, at værdier under 300 ng/m3 ikke medfører betydende helbredsrisiko.

– Konklusionen fra Teknologisk Institut var på den baggrund, at ”værdierne er så langt under Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi, er der ikke vurderes at være behov for overvågning af indeklimaværdierne”, forklarer Astrid Ravnsbæk.

Dansk Bygningsanalyse foretog også målinger af PCB i november 2016 på 30 udvalgte steder på beton-elementer, vægge, fuger og gulve i bygningerne på Parkvej. Prøverne viste følgende resultater:

PCB-indhold Antal
O mg/kg 5
< 0,5 mg/kg 10
< 1,2 mg /kg 13
> 1,2 mg/kg 2

 

Affald med et PCB-indhold, der overstiger 50 mg/kg betegnes som farligt affald.

– De to PCB-målinger, der overstiger 1,2 mg/kg, er en måling på 3,6 mg/kg i malingen på en dør til sløjdlokalet og 8,5 mg/kg i malingen på en væg også i sløjdlokalet, forklarer direktøren og oplyser, at konklusionen i undersøgelsen var, at de målte PCB-værdier i materialerne ikke vil medføre PCBniveauer i luften af betydning for indeklimaet.

Desuden, oplyser direktøren, inkluderer det valgte projekt fra i mandags, at alle ikke-bærende vægge skal erstattes med nye uden PCB. Ligeledes skiftes klimaskærmene, og der opsættes nye facader. Tilbage er derfor kun de bærende betonelementer, og her PCB på hhv. 0,38 og 0,12 mg/kg.

– Det er således vurderingen, at der i renoveringen af Gilbjergskolen fuldt ud bliver taget hånd om den PCB, der er fundet på skolen.

Skimmel?
Ifølge direktør Astrid Ravnsbæk er
der ikke problemer med skimmelsvamp på Gilbjergskolen, som det ellers fremgår af tidligere analyser af skolen.

– For et par år siden tog Teknologisk Institut prøver, og her fandt man en mulig kilde i kuldebroerne, hvilket der straks blev taget hånd om gennem yderligere isolering. I den kommende renovering af skolen renoveres facader og kuldebroer, forklarer hun.

Taget?
I tidligere analyser får især taget på skolen en hård medfart. Det er gammelt, hullet og rummer med stor sandsynlighed skimmel, lød det. Også det har direktøren set nærmere på efter foranledning fra netavisen.

– Det er korrekt, at der har været problemer med nedsivning af vand visse steder på taget på Gilbjergskolen, særligt over den centrale del af skolen. Taget over de fire klynger er blevet udskiftet i slutningen af 1990’ernem forklarer Astrid Ravnsbæk.

– Taget i sin helhed trænger således ikke til en udskiftning her og nu, understreger hun og peger på, at de tre tilbudsgivere alle var nået til samme konklusion.

Taget bliver derfor ikke nedrevet.

– Med henvisning til et andet af udbuddets krav om en bæredygtig renovering, blev der argumenteret for, at det ville være spild af ressourcer at rive et sundt tag ned, der skønnes at have ca. 10 års yderligere levetid. Det er samtidig vurderingen, at et tag sagtens kan skiftes, mens en skole er i drift, og derfor kan det fagligt forsvares at udskyde en udskiftning af taget.

– Naturligvis skal de dele, der er problemer med, udbedres, og det bliver de. I den kommende renovering indsættes nye såkaldte shedtage, der giver et langt bedre lys inde i skolen og taget gennemgås for utætheder, så der ikke opstår problemer fremover, slutter direktøren.

Vil du gerne se nærmere til, hvad der skal ske med skolen, så præsenterer kommunen og skoleledelsen projektet d. 14. november.

Læs også: Bekymret forælder: Har politikerne overhoved læst denne rapport?

Mere læsning: Byrådsmedlem og borgmester i konfrontation med skoleelever

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TV Nordkysten

Tip os!

Powered by Vejreti.com