DOT dropper mimre-kort: Ingen bruger dem alligevel

Tekst: David Abildgaard/pressemeddelelse. Arkivfoto: Allan Andersen.

GRIBSKOV: Der er for få ældre, som bruger de såkaldte mimrekort. Derfor har Din Offentlige Transport – som består af DSB, Metroselskabet og Movia valgt at droppe pensionistordningen.  I stedet vil selskaberne harmonisere rabatterne for pensionister på hele Sjælland fra og med  juni 2020.


“Det skal sikre, at rabatterne kommer de sjællandske pensionister lige meget til gode og følger samme model, som blev indført vest for Storebælt i 2018”, oplyser DOT i en udsendt pressemeddelelse.

Med mimrekort-ordningen kan pensionister på Sjælland, Lolland, Falster og Møn ellers få rabat i DOTs område, såfremt de altså køber et tre-måneders pensionistkort – det såkaldte “mimrekort”. Men tal viser, at kun cirka hver sjette pensionist benytter sig af ordningen.

Samtidig er rabatten ulige fordelt, oplyser DOT, som peger på, at i hovedstadsområdet har kun 17 procent af pensionisterne købt et pensionistkort, mens de ældre uden for hovedstadsområdet bruger kortet endnu mindre.

Årsagen er, oplyser DOT, at rabatten ikke kommer alle pensionister lige meget til gode. Og det vil DOT nu lave om på:

– Den nuværende pensionistrabat er ulige fordelt, og kommer derfor ikke alle pensionister lige meget til gode. Rabatten er attraktiv for pensionister, der bruger den kollektive transport meget i hovedstadsområdet. Men pensionister, der bor steder, hvor der ikke er så mange busser og tog, eller som ikke rejser så meget, får ikke glæde af rabatten. Det retter DOT nu op på med en ny pensionistrabat, som alle pensionister på Sjælland får lige adgang til, siger talsmand for DOT, ressourcedirektør Eskil Thuesen i den udsendte pressemeddelelse.

Rigsrevisionen var da også i 2015 ude med kritik af den manglende harmonisering af taksterne i den kollektive transport. Det er derfor en bunden opgave for DOT at harmonisere priserne til bus, tog og metro – også for pensionister.

Priser og rabatter for rejser med rejsekort og periodekort på Sjælland blev harmoniseret for tre år siden. Til juni bliver priser og rabatter for pensionister og førtidspensionister på Sjælland så også harmoniseret, som det skete vest for Storebælt i 2018.

Ny rabatordning
Som erstatning for mimrekortene har DOT en række nye priser og rabatter klar for pensionister og førtidspensionister, som alle træder i kraft til juni 2020.

Alle borgere, der er fyldt 65 år samt førtidspensionister, vil få 40 procent rabat, hvis man rejser på et normalt rejsekort. Man vil herudover få 20 pct. rabat uden for myldretiden. Rabatten fratrækkes automatisk, når man bruger rejsekort.

– Vi kan se, at omkring hver anden over 65 år allerede har et rejsekort. Har man et rejsekort med navn på, altså det, der hedder et personligt rejsekort, og er man fyldt 65 år, vil man automatisk få 40 pct. rabat fra juni i år. Så her skal man ikke foretage sig noget, siger talsmand for DOT, Eskil Thuesen.

Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Hvis ikke du har et rejsekort med navn på, kan du oprette et allerede nu, og på den måde vil du automatisk få rabatten til juni. Hvis du er førtidspensionist, skal du i stedet kontakte Rejsekort Kundecenter for at sikre, at du har et pensionist-rejsekort.

Trafikselskaberne i DOT oplyser, at de hverken får flere eller færre indtægter samlet set, når harmoniseringen af rabatterne træder i kraft.

– Det er en bunden opgave for trafikselskaberne at harmonisere priser og rabatter for pensionisterne. Når vi laver et system, hvor flere kan få glæde af rabatten, er det klart, at nogle vil få mindre rabat fremover. Vores beregninger viser, at med den nye rabat vil godt 150.000 pensionister kunne rejse billigere med den kollektive transport, end de gør i dag. Så for dem er reformen en stor fordel. Vi kan også se, at det for cirka 60.000 pensionister vil blive dyrere at bruge kollektiv transport. I DOT kan vi derfor godt forstå, at de selvfølgelig ikke ser reformen som en gevinst, siger DOTs talsmand.

DOT vil i god tid før ikrafttrædelsen til juni sætte ind med omfattende information til pensionisterne, så de er klar til de nye priser og produkter.

Læs mere om den kommende ordning på DOTs hjemmeside.

Fakta
I alt er ca. 565.000 borgere berettiget til pensionistkort i DOTs område – dvs. alderspensionister og førtidspensionister. Ca. 40 pct. af de berettigede – 233.000 – bruger kollektiv transport. Ca. halvdelen har i dag et rejsekort.

I hovedstadsområdet er der i gennemsnit ca. 70.000 kunder på pensionistkort. Det svarer til ca. 17 pct. af de berettigede. Her er borgerne i Københavns og Frederiksborg Kommuner blandt de flittigste brugere af pensionistkortet.

De nye pensionistrabatter pr. juni 2020:

  • 40 pct. rabat på rejser med rejsekort (personligt med kundetype pensionist)
  • 25 pct. rabat ved køb af rejsekort fastprisprodukter dvs. rejsekort pendler med kundetype pensionist, rejsekort pendler kombi med kundetype pensionist – samt pap-pendlerkort, der udelukkende kan købes via DOT web-shop
  • Stop for salg af nuværende rabatterede 3 måneders pensionistkort til 3 zoner eller “alle” zoner gældende i hvert af de tidligere takstområder: Takst Hovedstaden, Vest og Syd.

Leave a Reply