Tekst: David Abildgaard. Foto: Genre.

GRIBSKOV: 275 vandværker landet over har i dag, tirsdag, tabt to såkaldte prøvesager i Landsretten, der kan koste forbrugerne af vandværkerne, altså borgerne, op til 36 milliarder kroner i ekstra regninger. I Gribskov risikerer borgerne en ekstra regning på hele 229 millioner kroner.

Østre Landsret har i dag givet Skat medhold i to prøvesager, som 275 danske vand- og spildevandsværker, deriblandt vores kommunale virksomhed Gribvand A/S, har ventet på længe i et håb om at kunne omgå en beregningsmodel, de mener er uretfærdig. Konsekvensen af dommen i Landsretten kan betyde en ekstra regning til forbrugerne på hele 36 milliarder kroner, lyder det i flere af de store danske medier.

De to prøvedomme kan få store konsekvenser for de 273 andre vandværker, som længe har haft lignende sager liggende i kø hos Landsskatteretten. De har været sat i bero indtil dommen i dag.

Og 36 milliarder kroner er rigtig mange penge for de 275 vandværker. Laver man en simpel omregning og deler beløbet i 275 lige store dele, hvilket dog ikke giver et retvisende billede men blot er til for at illustrere størrelsen, vil hvert vandværk modtage en ekstra regning på godt 130 millioner kroner.

Årsagen til det store beløb skyldes en tolkning af, hvordan vandværkernes aktiver skal opgøres, forklarer direktør for Gribvand, Mette Therkildsen, der endnu ikke har dannet sig et komplet overblik over de økonomiske konsekvenser for de mange kunder af vandværket.

– Da man i sin tid opgjorde vores aktiver, pumpestationer, bygninger og lignende, så skete det efter den metode, vi blev anvist. Vores aktiver blev dengang opgjort til cirka to milliarder kroner. Senere er det kommet frem, at man ikke har været enige, for Skat mener der skal opgøres efter en anden metode, og bliver den brugt, bliver vores aktiver mindre værd, og så har vi afskrevet for meget hvert år. Og det er et skattepligtigt beløb, forklarer Mette Therkildsen, der ikke på stående fod kan opgøre, hvor mange penge spildevandsselskabet i så fald skal tilbagebetale og har lovet at vende retur til netavisen med en nærmere vurdering.

Opdateret tirsdag kl. 11.37: Netavisen har kigget seneste årsregnskab (2016, link åbner pdf.fil red.) for Gribvand igennem og kan konstatere, at revisor vurderer, at såfremt Skat får medhold i samtlige forhold, vil der skulle indregnes udskudt skat på hele 229,7 millioner kroner.

“Betalbare indkomstskatter er i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber en omkostning, der kan tillægges vandselskabets priser krone for krone. En eventuel udskudt skat vil derfor blive til en opkrævningsret hos selskabets kunder […]”, skriver revisor for Gribvand A/S, Ernst & Young.

Uanset beløbets størrelse, så kan det blive endog meget svært at finde pengene i selskabet, der økonomisk skal hvile i sig selv, og derfor ikke må køre med overskud. Regningen skal derfor videresendes til forbrugerne eller på anden måde forsøges indhentet fks. via frasalg eller strukturelle og organisationsmæssige omlægninger.

Gribvand Spildevand servicerer i dag cirka 26.000 ejendomme i Gribskov Kommune, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse.

Det er endnu uvist, om de to prøvesager ankes til Højesteret.

Fakta
Dommen faldt i to prøvesager, som Østre Landsret skulle afgøre for at afklare, om den beregningsmodel, der var lagt til grund for vandværkernes skattebetaling kunne bruges. 

Vandværkerne har begrundet, at modellen kun bør bruges over for selskaber der er profitorienteret, men ikke når der er tale om selskaber, der ikke må have overskud. 

Landsrettens fem dommere var ikke enige i afgørelsen. Et mindretal ville hjemvise sagen til fornyet behandling i Skat. Det skriver Østre Landsret på sin hjemmeside. 

De to prøvesager blev anlagt helt tilbage i 2014 og inkluderer Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vandselskab A/S. Begge selskaber overgik i lighed med Gribvand fra kommunal del til kommunal virksomhed.

Dommerne skriver i afgørelsen, at skiftet er en transaktion, der er omfattet af ligningslovens § 2, hvilket medfører, at prisen for aktiviteten derfor skal fastsættes i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter – dvs. på armslængdevilkår.

Gribvand A/S samt datterselskabet Gribvand Spildevand A/S ejes af Gribskov Kommune.