Erhvervscenter lukker: Formand stopper i protest

Politikeren og erhvervsdirektør Hans Jørgen Albertsen stopper som formand for Erhvervscenter Gribskov med øjeblikkelig virkning. Foto og tekst: David Abildgaard.

GRIBSKOV: Det lokale erhvervscenter har så store økonomiske kvaler, og så store interne stridigheder mellem bestyrelsesformand og politisk udpegede medlemmer, at Gribskov Erhvervscenter nu helt skal lukke. Lejemålet er besluttet opsagt og formanden har forladt posten i protest og med kort varsel.

Mailen fra borgmesteren. Klik for større tekst.

Ifølge en intern mail, sendt af borgmester Anders Gerner Frost (G) til medlemmer i Gribskov Erhvervscenter, beskylder borgmesteren erhvervscenteret for at have haft rod i økonomien i flere år uden der er blevet rettet op på det (læs mail i foto til højre). Og i fredags, efter et heftigt bestyrelsesmøde i erhvervscenteret, kulminerede kontroverserne mellem politikere og bestyrelse i en grad, at formanden for Gribskov Erhvervscenter, Hans Jørgen Albertsen, med øjeblikkelig varsel valgte at gå af som formand.

Det er lykkedes at indhente en kommentar fra den afgående formand, Hans Jørgen Albertsen, der til dagligt driver eget landbrug og blandt andet ved seneste kommunalvalg stillede op for Venstre. Nederst i artiklen er knyttet kommentarer fra Jesper Behrensdorff fra Konservative, der er udpeget politisk medlem i bestyrelsen, og som ikke er enig i alle formandens konklusioner.

Formand: Det kører ikke som det skal
Hej Hans Jørgen. Hvorfor har du besluttet at gå som formand?

– Jeg er stoppet, fordi jeg ikke syntes det kører, som det skal køre. Der er nogle spilleregler, vi skal følge i et aktieselskab, og hvis jeg ikke som formand føler, at de bliver fulgt, så skal jeg ikke sidde der som formand.

Hvilke ting bliver ikke fulgt?

Det er sådan noget som almindelig rapportering, procedurer og noget med hvem der bestemmer. Er det bestyrelsen eller nogle andre? Er det bestyrelsen, der sætter nogle ting i gang, eller er det nogle andre? Det er sådanne nogle ting, hele forretningsgangen.

Når du siger ‘nogle andre’ går jeg ud fra, at du mener de politisk udpegede?

Det er en oplevelse, som jeg har, ja. Jeg vil mere sige, at det er politiske dele af bestyrelsen og administrationen.

Sejlende økonomi?
Det har vel også at gøre med økonomien?

– Vi har altid skulle tænke på økonomien og forsøgt at få løst enderne. Men det har været ret svært, især efter at Græsted og Gilleleje (handelsstandsforeningerne i de to byer, red.) valgte at melde sig ud.

Borgmesteren skriver i sin mail, at der har været flere år med rod i økonomien, og at den har sejlet. Hvad mener du om det?

Vi har selvfølgelig respekt for kommunens samlede økonomi, men vi skal jo vide, hvad vi har at regne med. Det har vi ikke for årene 2019 og 20, og så kan jeg ikke sidde som formand. Jeg skal vide, hvad vi har at gøre godt med.

Men hvad med den påståede rod i økonomien, som borgmesteren nævner i sin mail til medlemmerne?

Der er ingen rod. Overhoved. Der har været usikkerhed omkring indbetalingerne til forskellige projekter som konsekvens af de foreninger, der har meldt sig ud og som derfor ikke længere betaler. Men der er intet rod. Vi har en respekteret revisor til at lave regnskabet. Det er klart, at der bliver rod, hvis man ikke følger tingene til dørs, og jeg har som formand påpeget allerede inden vi gik ind i budgetåret 2018, til både Anders og Jesper (Behrensdorff fra Konservative) og resten af bestyrelsen, at hvis ikke vi har garanti for at fortsætte med det her – og få det på ret køl igen, så skal vi lukke forretningen nu, så vi kan sikre, at der ikke bliver rod i økonomien.

En opdelt kommune
Hvad betyder det for dig personligt at skulle stoppe sådan her?

Hans Jørgen Albertsen, afgået fmd for Gribskov Erhvervscenter. Foto: David Abildgaard.

For mig personligt betyder det ikke andet, end at jeg jo er rigtig ked af, at vi ikke er i stand til at samle kommunen på den erhvervsmæssige front og få tiltrukket arbejdspladser og virksomheder. Det er det helt store.

Her tænker du på splittelsen mellem den østlige og vestlige del af kommunen?

Ja, det er ærgerligt, også som ganske almindelig borger i kommunen, at vi er så splittet en kommune. Det har gjort det meget svært at samle de erhvervsmæssige kræfter, både i Gilleleje, Græsted og Helsinge.

Hvad skal der i din optik til, for at kommunen skal lykkedes med en erhvervsstrategi?

Vi afventer, at man fra politisk side træffer nogle beslutninger. Det kan ikke lade sig gøre nogen som helst steder at drive et erhvervscenter uden at vide, hvad man har af indtægtsgrundlag. Det kan ingen gøre. Og ingen erhvervsforeninger kan fungere professionelt uden kommunal opbakning. Så vi skal i samarbejde med politikere og erhvervsliv finde ud af, hvordan vi tiltrækker folk og arbejdspladser til kommunen: Det er vigtige opgaver, og det har ikke været muligt at træffe et politisk valg om hvad man vil.

Der er jo indkaldt til et møde mellem medlemmerne og bestyrelsen d. 24. september. Hvad håber du, der kommer ud af det?

Det er et spændende møde, hvor man skal finde nogle former for at lave en fælles fremtid. Jeg deltager ikke selv, da jeg ikke længere er indkaldt, men…

Er du ligefrem blevet persona non grata?

Det ved jeg nu ikke, men det er klart, at når man engang imellem tager bladet fra munden, så kan man godt støde nogle mennesker på manchetterne. Det må jeg leve med, at jeg kan. I denne sammenhæng er det ikke bare mig, der har trukket mig, det er også næstformanden.

Skal et erhvervscenter helst være politisk uafhængigt?

Nej, bestemt ikke. Det er vigtigt, at politikerne tager ansvaret på sig og ser tingene i et længere perspektiv og tror på det: Man må ikke bare sætte noget i gang, hvis ikke man er sikker på, at der er penge til at drifte det. Og vi har desværre mange eksempler på gode projekter, der har været frugtbare, men som der bare ikke har været penge til at drifte bagefter. Og så syntes, jeg at man sidder og spilder borgernes ressourcer.

Politiker: Vi havde intet valg
Netavisen Gribskov ville gerne have spurgt borgmester Anders Gerner Frost, hvad han præcis mener med rod i regnskaberne. Vi har, mens vi afventer svar, talt med Jesper Behrensdorff, der ud over at være valgt ind i byrådet for Konservative er politisk udpeget bestyrelsesmedlem i erhvervscenteret.

Han mener omvendt formanden ikke, at politiske beslutninger kan klandres for situationen. Han genkender heller ikke borgmesterens udmelding om, at der skulle være tale om rod og ‘sejleri’ med hensyn til økonomien.

– Der er ikke gået nået galt ud over, at vi i 2019 skal finde ud af, hvad der skal ske med erhvervscenteret. Vi er enige om, at vi ikke skal bruge de tidligere faciliteter, for vi har allerede så mange kommunale bygninger, der kan bruges, forklarer han og understreger, at det hele er et spørgsmål om økonomi

– Vi har forsøgt i mange år at få det til at drive rundt af sig selv, men det er ikke lykkedes. Og i år udløber budgetterne, og derfor skal der ses på, om vi kan gøre det bedre. Det tror jeg, vi kan, forklarer han.

Politikerne på banen
Han ønsker ikke at nedtrappe indsatsen over for erhvervslivet. Tværtimod. Pengene skal dog bruges mere fornuftigt, mener Jesper Behrensdorff.

– Vi ejer som kommune 80 procent af selskabet og også udgifterne. Derfor har vi ansvar for at træffe nogle beslutninger, når det ikke går den rigtige vej. Erhvervet kan jo ikke selv komme med pengene for at drive centeret. Det er udfordringen, og vi skal derfor som politikere hjem til baglandet og sikre politisk flertal for at sikre økonomi til at drive centeret, forklarer han og peger på, at erhvervscenteret hele tiden var tænkt at skulle være selvbærende økonomisk.

– Økonomien var lavet i tillid til, at alle erhvervsforeningerne ville arbejde sammen. Vi havde derfor kun sat kommunale penge af til tre år, og da det ikke lykkedes efter tre år, sikrede vi flere penge til endnu halvandet år. Der er puttet små ni millioner kroner i det her gennem årene, og det må jo få en ende, forklarer Jesper Behrensdorff, der i disse dage er i færd med at deltage i tværpolitiske byrådsforhandlinger omkring kommunens fremadrettede økonomi.

– Der er jo politiske forhandlinger i gang om økonomien, og opgaven er derfor at gå hjem og se på, hvordan vi bedst kan sikre en indtægtskilde til det her. For erhvervet har jo ikke ønske om at bruge så mange penge på et erhvervscenter, og det har jeg stor respekt for, men konsekvensen bliver, at det i så fald bliver det mere og mere kommunalt, og med tilhørende stor politisk indflydelse, slutter han.

Giv din mening til kende: