Erhvervsforening og festival ønsker mere afspærring i Tisvilde

Den afspærrede del af Hovedgaden vil ifølge forslaget udvides for at sprede de besøgende ud på et større gå-areal. Tekst: David Abildgaard. Kort: Google Maps.

TISVILDELEJE: Festivalen Musik i Lejet har sammen med den lokale erhvervsforening søgt om at forlænge den afspærrede del af Hovedgaden i uge 29 fra og med Banevej og frem til P-pladsen ved stranden. To lokale borgerforeninger er imod forslaget, som de frygter vil skabe endnu større kaos.


Uge 29 er en ganske speciel uge for restaurationslivet i Tisvilde. Her kommer det store festival-cirkus til byen, og det var i kølvandet på de tusindvis af festivalgæster, at Byråddet tilbage i 2016 besluttede, at Hovedgaden i Tisvildeleje skulle afspærres i festivalugen på strækningen mellem Olskærsvej og p-pladsen ved stranden i Tisvilde. Siden da har butikkerne i det afspærrede område i stigende grad taget Hovedgaden i brug til udeservering under festivalen.

Den afspærrede del af Hovedgaden vil ifølge forslaget udvides for at sprede de besøgende ud på et større gå-areal. Kort: Google Maps.

Denne afspærring ønsker Erhvervsforeningen for Tisvilde og Omegn udvidet. Foreningen har derfor i samarbejde med Musik I Lejet anmodet politikerne om, at de uvider afspærringen af Hovedgaden, som den fra og med i år starter ved Birkepladsen frem for som tidligere ved Olskærsvej. Afspærringen skal gælde al transport, også cykler og løbehjul. Sidste år havde man som et forsøg en lignende afspærring på Banevej, som forhindrede gennemkørsel store lastbiler, men som tillod anden trafik frem til Olskærsvej. Det er denne afspærring, som nu ønskes udvidet.

Erhvervsforening: Kan dæmpe kritikken

Den lokale erhvervsforening i Tisvildeleje har etableret en arbejdsgruppe, som tidligere på måneden kom frem til følgende målsætninger for Hovedgaden.

Bliver forslaget godkendt vil det give de lokale erhvervsdrivende en række fordele, og måske endda stoppe nogle af de kritiske røster mod festivalen, mener erhvervsforeningen:

“De forretninger der har deres virke før svinget ved Købmanden; det vil sige DanBolig, Den Røde Tomat, Vin & Guld, Galleri Frigast, Tisvilde Højskole, EDC v/Lene Pedersen, kan lave aktiviteter, hvor festivalgæster og andre i fred og ro kan nyde disse forretninger. Det sker ikke i dag og er med til vedvarende og højlydt utilfredshed. Og tilkendegivelser på de sociale medier, som vi vurderer kan mindskes ved dette tiltag”, skriver foreningen.

Og nu hvor købmanden ikke længere vil have kørende gæster, vil der blive plads på parkeringspladsen over for brugsen, oplyser foreningen i forslaget:

“Det medfører tillige, at P-pladsen overfor Købmanden kan benyttes til sommerlige arrangementer, som fælles morgenbord, fælles frokost etc. etc., ligesom at Hovedgaden nedenfor Tisvilde Kro kan anvendes til aktiviteter i modsætning det hidtidige setup”.

Positive og negative følgevirkninger
Den længere strækning med afspærring vil dog også få negative konsekvenser, vurderer erhvervsforeningen. Dog ikke i samme omfang som de positive følgevirkninger, lyder vurderingen:

Kommunen har tilsyneladende gjort sit bedste for at lave en grafisk oversigt til politikerne. Øverst ses nuværende afspærring. Nederst vises det udvidede berørte afspærringsområde, markeret med en sort cirkel. Den gule markering viser det område som skal have omkørsel, såfremt man flytter afspærringen til Banevej (lille sort cirkel). Grafik: Gribskov Kommune.

“Adgang til Købmanden og Servicehjørnet (Benzin) begrænses. Dog bør vagterne ved Check Point guide disse kunder/besøgende igennem til bestemmelsesstedet, så handel hos Købmanden og Servicehjørnet ikke påvirkes”, skriver foreningen og peger på, at det også kan give problemer for sommerhusejere og gæster til området omkring Strandbakkevej og/eller Skt. Helenevej, som i denne uge må tage turen ad Strandvejen for at komme igennem.

“Fordele for disse husejere og gæster er, at deres rabatter ikke benyttes til P-plads for uvedkommende gæster”, understreger erhvervsforeningen dog.

Også adgangen til Vængevej bliver påvirket af forslaget. Beboere og gæster til områdets beboere vil dog stadig have adgang til området.

Borgerforening imod forslag
Byens to lokale borgerforeninger har også haft mulighed for at se forslaget. Begge foreninger kritiserer en kort høringsfrist, men holdningen er klar: Afspærringen er for omfattende.

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn kritiserer blandt andet planerne for ikke at være bearbejdede nok:

“Vi har selvfølgelig forståelse for erhvervslivets ønsker, men mener, at det fremsendte forslag kræver en meget grundigere forklaring og uddybning. Det er bl.a. uklart, om alle de berørte erhvervsvirksomheder i Hovedgaden har haft mulighed for at kommentere forslaget, og om de er enige i forslaget”, skriver grundejerforeningen, som også frygter for konsekvenserne for de berørte sommerhusejere:

“Det er helt urimeligt, at Nordre Strandvej, som er en ganske smal, privat fællesvej, skal absorbere en så stor, øget trafik. At en så drastisk ændring i trafikmønstret skal forsvares,for på et usagligt grundlag at tilfredsstille ganske få erhvervsdrivende,er ikke i orden.”

Frygter trafikkaos og ulovlige parkeringer
Borgerforeningen frygter desuden et trafikkaos, såfremt man afspærrer en endnu større del af bykernen:

“Trafikafvikling og parkering i forbindelse med festivalen har været et voksende problem, og sidste år betød det bl.a. at mange besøgende parkerede deres biler hensynsløst og ulovligt- inklusive på brandveje. Selvom MIL opfordrer bilister til at parkere på parkeringspladserne væk fra Lejet, f.eks. ved Godhavnområdet, er realiteterne, at mange ignorerer dette.Vi savner i det hele taget en nøgtern og uafhængig vurdering af de trafikale konsekvenser af at afholde festivalen på den store P-plads for enden af Hovedgaden i Tisvildeleje”

Den anden lokale borgerforening, Tisvildelejeforeningen, kritiserer også den korte svartid. Her begrunder man ikke sit nej, men bakker fuldt op om borgerforeningens svar:

“Grundet den korte frist, har vi i foreningen ikke nået at behandle ansøgningen i bestyrelsen – men, Tisvildelejeforeningen bakker op om det svar, som du har modtaget fra Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn. Særligt en vurdering fra politi og beredskab, samt det allerede omfattende problem med ulovlig parkering på alle de små veje vejer tungt denne indsigelse”, skriver foreningen blandt andet.

Du kan læse alle høringssvar i fuld længde via links nederst i artiklen.

Lokalråd med betænkninger
I Tisvilde Lokalråd bakker man grundlæggende op om planerne om at udvide afspærringen. Dog har rådet en række betænkeligheder:

“Vi kunne frygte, at der vil bliver meget mere trafik bag om Tisvilde af Strandvejen og vil give flere trafikale udfordringer end vi har set de forgangne år. Det er derfor vigtigt, at der bliver taget de fornødne forholdsregler, så færdsel for beboerne ikke forværres”, skriver rådet.

Rådet ønsker også en bekræftelse på, at de større område uden trafik ikke bruges til at øge drukken i byen i festival-ugen:

“Vi ved at det er et stort ønske at der opfodres til mindre druk i byen, der er derfor vigtigt at inddragelsen af den mere plads ikke bliver lavet om til barer og høj musik, men er til fordel for de erhvervsdrivende, som ligger i dette område”, skriver rådet, som opfordrer til, at musik fra barer og restauranter holdes på et leje ikke over 60 decibel.

Heller ikke lokalrådet ønsker Birkepladsen omdannet til en parkeringsplads i uge 29.

“Lokalrådet afholder Loppemarked lørdag i uge 29, og vi vil gerne have råderet over pladsen”, oplyser rådet.

Krav: Afspærringen skal virke denne gang
I lokalrådets høringssvar bliver der også påpeget, at sidste års afspærringer ikke var gode nok. Alt for mange bilister kunne komme gennem nåleøjet:

“Sidst er det vigtigt, at der bruges folk med autoritet ved afspærringen og ikke unge mennesker, som hurtigt bliver intimideret af frembrusende bilister. Dette så vi alt for tydeligt sidste år, det var først da hjemmeværnet tog over at der kom styring.”

Borger: Træt af at finde stoffer i hækken
En enkelt borger har også givet høringssvar. Sidsel Zachariassen har sin have ud mod parkeringspladsen over for købmanden, og hun frygter for støj og stoffer i havehækken:

“Som grundejer modsætter jeg mig forslaget omkring, at parkeringspladsen skal bruges som eventplads i uge 29. Her er i forvejen så meget larm, og vi finder efterfølgende både sprut og stoffer i vores hæk. Vi har to små drenge, som jeg tager væk med, men de kommer tilbage og skal ikke finde forøget festrester i vores private hæk.”, skriver hun.

Rådhuset anbefaler et nej
De mange negative høringssvar har givet genlyd hos kommunens administration, som anbefaler politikerne i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi at stemme imod forslaget.

“Administrationen vurderer, at hvis den afspærrede del af Hovedgaden udvides til Banevej, vil det medføre større gener for flere af Tisvildes borgere, samt gæster til eventen ’Kanonhalløj’ på Lokalbanens areal ved Helenekildevej. Ved en udvidelse af afspærringen, vil husejere på Julsgårdsvej og Tennisvej også blive berørt i perioden, tillige med et større antal husejere nord for lokalbanen, som skal benytte omkørsel ad Strandvejen, for at komme frem til deres ejendomme.

Læs høringssvarene her
Netavisen Gribskov har for læsbarhedens skyld tilladt sig at rette stavefejl og grammatiske fejl i citaterne fra de forskellige høringssvar.

Forslaget var oppe at vende i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi 17. marts, men her besluttede man at udsætte behandlingen til et næstkommende møde.

Du kan læse høringssvarene i deres fulde ordlyd herunder:

Skriv din kommentar her: