Evaluering: Musik i Lejet må ikke blive større

Kommunens største festival, Musik I Lejet får ros af kommunen for afviklingen af dette års festivitas. Tekst og foto: David Abildgaard.

Tekst og foto: David Abildgaard.

TISVILDELEJE: Festivalen Musik I Lejet har nået sin absolutte maksimale størrelse, men trods det store indtog følte færre borgere i byen sig generet end forrige år. Det er blandt konklusionerne i en kommunal evaluering af dette års festival.

Ifølge en kommunal evaluering over festivalen Musik I lejet er flere af byens borgere af den mening, at festivalen nu har nået en størrelse, der ikke må øges. Flere af byens butikker ønsker desuden, at festivalen rykkes til en uge, der ikke er placeret i højsæsonen, da de oplever et fald i salget, mens festivalen står på.

Generelt er der dog stor opbakning til arrangementet fra de lokale forretningsdrivende, og der er i evalueringen bred enighed om, at arrangementet er godt for både Tisvilde og Gribskov Kommune som helhed.

Butiksejere: Ryk festivalen
Festivalen deler dog vandene, alt efter hvem du taler med. En afspærring af Hovedgaden i år havde konsekvenser for en del butiksdrivende. Erhvervsforeningen i Tisvilde oplyser, at syv ud af ni af byens nonfood butikker oplevede en mindre omsætning end tidligere i uge 29, mens butikker med fødevarer havde en øget omsætning.

Det har medført et forslag om, ikke overraskende primært fra forretninger uden madsalg, at man rykker  festivalen til at finde sted i skuldersæsonen, altså enten før uge 28 eller efter uge 31. Det har den tilgift, at det kan være med til at forlænge højsæsonen i Tisvilde.

Omvendt lyder det fra Musik I Lejet, at tidspunktet for festivallen er placeret optimalt i forhold til at få frivillige til at deltage i arbejdet, priserne for bands der skal spille og festivallens brand som en sommerfestival.

Færre støj- og naboklager
Evalueringen viser også, at nogle borgere som ventet har følt sig generet af det høje lydniveau, som varede frem til kl. fem om morgenen. Vindretningen var igen afgørende for, hvem der følte sig mest generet, og det blev foreslået at festivalen spillede med sænket lydniveauet fra kl 02 eller helt stopper på det tidspunkt.

Administrationen på rådhuset melder dog om væsentligt færre klager i år sammenlignet med sidste år, og roser arrangørens opfølgning på tidligere klagepunkter samt det tætte samarbejde mellem arrangør, politi, Naturstyrelsen og administrationen.

Administrationen lover dog fortsat at ville arbejde med arrangørerne om at mindske gener for naboer og byens borgere så meget som muligt. Der bliver blandt andet etableret et tættere samarbejde mellem butikkerne og arrangørerne om, hvordan Hovedgadens arealer bedst disponeres og indrettes.

Lukket hovedgade et hit
Et tilbagevendende problem under festivalen er bøvl med parkering langs hovedgaden. I år var der derfor arbejdet med at sikre en bedre gennemkørsel for gæster til festivalen, og hovedgaden var afspærret hele festivalugen.

Evalueringen peger på, at det midlertidige uderum i Hovedgaden skabte en hyggelig stemning med udeservering og salgsboder. Flere restauranter havde desuden udnyttet muligheden og placeret madvogne på Hovedgaden, hvilket var med til at øge omsætningen.

Der var også et forsøg med midlertidigt at genskabe rundkørslen ved indgangen til festivalpladsen så shuttelbussen, der kørte mellem festivalområdet og den midlertidige P-plads ved Godhavn trinbræt, bedre kunne vende. Det forsøg huede dog ikke forpagteren af kiosken, som mener, at ændringen generede kioskens gæster og dermed omsætningen.

Naturstyrelsen anbefaler, at kommunen laver en permanent plan for indgangen til stranden, så fremtidige problemer kan minimeres.

Bedre sikkerhed
Nordsjællands Politi oplyser, at alle indgåede aftaler med arrangørerne er blevet overholdt, og til trods for skærpede sikkerhedsforanstaltninger, er politiets anbefalinger blevet fulgt.

Den gode dialog har ifølge politiet medvirket til en sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling, og beboere og gæster har kunnet færdes trygt og sikkert, ligesom der var sikret fremkommelighed for redningsberedskabet i festivalområdet.

Under festivalen blev der af sikkerhedshensyn placeret yderligere tre afspærringer i Hovedgaden, samt en blokering af Vængevej imod stranden, hvor nogle dog stadig følte sig generet af parkerede biler. Det stoppede, da der fysisk blev placeret en vagt ved indkørslen fra Hovedgaden.

Fakta
Musik i Lejet har været afholdt i uge 29 i Tisvildeleje siden 2009. Festivalen er blevet en landskendt festival, som lokker tusindvis af gæster til byen.

Kultur- og Idrætsudvalget har indgået Kulturkontrakt med Musik i Lejet for perioden 2014-2017 med et tilskud på 150.000 kr. pr. år.

Byrådets besluttede desuden i 2016 at give treårige tilladelser, så der er sikkerhed for, at arrangørerne kan planlægge de kommende års festivaler, herunder tidspunktet for festivalen.

Administrationen skriver i en redegørelse til politikerne i Økonomiudvalget, at man fortsat vil arbejde med arrangørerne om at finpudse festivalen, så gener for naboer og byens borgere kan minimeres.

Der vil fremadrettet være et endnu tættere samarbejde mellem butikker og arrangørerne om, hvordan Hovedgadens arealer bedst disponeres og indrettes, lyder det endvidere i redegørelsen.