Få overblikket: Så slemt står det til med økonomien

ANALYSE: Det kan virke som kompliceret stof at forstå de nuværende økonomiske udfordringer, som kommunen og politikerne står over for. Vi bringer her en oversigt, som gerne skulle gøre dig en del klogere.

Kommunen mangler i alt 155 millioner kroner for at genskabe balance i regnskabet (se grafik til højre), og hvis man intet gør, ender man med et underskud på 99 millioner kroner ved udgangen af 2021. Det pludselig underskud på balancen skyldes, at effektiviseringer for hele 190 millioner kroner inden for et såkaldt Velfærdsudviklingsprogram aldrig blev indfriet. Det efterlader et hul i alle de fire regnskabsår 2018-21.

En del af de manglende millioner, 29 for at være præcis, er allerede sikret. Det blev de sidste år, da man godt kunne se skriften på væggen og derfor havde brug for at have penge til 2018. Den manøvre betyder, at politikerne i det mindste kan vente et år med at hente de resterende millioner kroner.

Økonomiudvalget mødes på mandag, og de to øverste punkter på dagsordenen er hullerne i budgettet. Her er planen at finde mandat til at genåbne budgettet, hvilket bliver nødvendigt ifølge borgmesteren, hvis der skal findes en redningskrans.

Mission “Find 190 mio. kr.”
Økonomiudvalget og Byrådet blev allerede i henholdsvis august og september sidste år gjort bekendt med, at der ventede en udfordring de næste fire år på mere end 180 millioner kroner. Kvalerne kan derfor ikke komme som den store overraskelse, som tidligere borgmester Kim Valentin (V) også har påpeget, at der tidligt i år ville komme et krav om at hente de manglende millioner et eller andet sted i kommunebudgettet.

Og det er den øvelse, som politikerne nu skal til at gå i gang med. Borgmesteren og formand for Økonomiudvalget Bo Jul Nielsen (S) har foreslået i alt 14 projekter, som man enten må sløjfe eller udskyde.

Listen er som følger, og tallene i parentes hentyder til, hvilke budgetår som bliver påvirket:

 1. Trafiksikring og trafikafvikling Kildevej (2018) – Hvor der efterspørges en rundkørsel.
 2. Lokal profilering af skoler (2018 og 2019)
 3. Tilskud lejrskoler (2019)
 4. Pulje til iværksætteri (2018 og 2019)
 5. Øget tilskud selvejende haller (2019 og frem)
 6. Øget tilskud børne – og ungepuljen (2018 og frem)
 7. Forsøgsordning med åbent bibliotek i Blistrup (2018 og 2018)
 8. Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer (2018)
 9. Vejen mellem Græsted og Gilleleje. (hele perioden)
 10. Stinet/stiplan/cykelstier (2019 og frem) – budgettet reduceres med ca. halvdelen
 11. Idræt i Vejby (2019 og 2020)
 12. Nationalparken Kongernes Nordsjælland (2018) – Den Grønne Planet, et planlagt naturcenter ved Esrum kloster, udgår blandt andet af projektet
 13. Oktober ́43 (2018) – Planerne om et stort, internationalt museum for jødeflugten sættes på hold.
 14. Omlægning af lån (hele perioden)

Mangler stadig 102 millioner
Selv med alle de ovenstående besparelser er man langt fra at være i mål. Besparelserne nedsætter problemets størrelse fra at være 155 mio. kr. stort til 102 mio. kr. over budgetperioden (se budget til højre).

Det giver kommunen en likviditet, altså en kassebeholdning, på 126 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019, 69 mio. kr. i 2020 og 67 mio. kr. i 2021. Med andre ord: Det går stadig den forkerte vej.

Derfor kræves det, at politikerne også ser på den lange bane. Fagudvalgene skal derfor fra nu af frem til sommerferien arbejde med at støvsuge deres respektive udvalg for yderligere besparelser og se på hvilke muligheder, der er for at finde effektiviseringer.

Fagudvalgene skal arbejde med at finde effektiviseringer og besparelser for i alt 25 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2020 og frem. Og hvis der er fagudvalg der ikke lykkedes med opgaven, så bliver det Økonomiudvalget, der på deres møde i juni skal svinge spareøksen for at sikre, at det indfries.

Herunder følger en oversigt over alle de indtil nu foreslåede ændringer i budgettet og deres betydning for økonomien fremadrettet. Tal i minus er besparelser, mens tal i plus ud for hjemmeplejen er udgifter afledt af beslutningen af at hjemtage sygeplejen fra Attendo.

Relateret læsning

Politiker advarer: Kommunebudgettet har kæmpe udfordringer
Borgmester: Kommunekassen er tom – Vi sløjfer valgløfterne
Kim Valentin om pengekaos: Anders kan umuligt være overrasket
Kommune i krise: Flertal klar til at genåbne budgettet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

TV Nordkysten

Tip os!

Powered by Vejreti.com