Farlig spareiver: Byrådet dropper samtlige fartkampagner i 2020

Husker du disse skilte. Disse og lignende kampagneskilte er blevet opmagasineret for at spare penge. Tekst: David Abildgaard. Foto: Rådet for Sikker Trafik.

GRIBSKOV: Mens skolebørn og skoleledere råber op om manglende fartskiltning ved skoleveje, så er kommunen og politikerne gået den anden vej: De har valgt helt at spare samtlige fart-kampagner i år. Men det kan blive dyrt, advarer Rådet for Sikker Trafik.

De fleste bilister husker skiltene med “sænk farten” og “tag et pust”, som flere gange sidste år prydede vejene rundt om i kommunen og mindede bilisterne om at slække lidt på speederen. De er i år sparet væk. Det samme er de skilte, som blinker når du passerer for dem for hurtigt. Det oplyser kommunen til Netavisen Gribskov.

Vi har spurgt kommunen, hvor mange gange skiltene er blevet sat op i 2020 sammenlignet med året før. Kommunen svarer, at mens kommunen i 2019 deltog i samtlige fartkampagner, så er der ikke blevet råd til en eneste i år:

“I 2020 er der ikke afsat budget til kampagner og fartvisere. Det er en politisk beslutning at fartvisere og kampagner fravælges og at budgettet reduceres med 0,3 mio kr fra 2020 og frem. Trafiktællinger udføres fortsat da det er lovpligtigt at overvåge trafikken”, oplyser kommunen i en mail til Netavisen Gribskov.

Også kommunens fem fartskilte med lys, som blinker når der køres for hurtigt er opmagasineret på et lager et sted i kommunen og kommer ikke ud at stå langs vejene i år.

Sikker Trafik: Kan blive en dyr spareøvelse
Rådet for Sikker Trafik advarer mod at bruge fartkampagner som en spareøvelse.

– Det kan blive rigtigt dyrt for kommunen, for statistikken viser, at det koster ca. 18 mia. kr. årligt i trafikulykker, og en stor del af den udgift ender hos kommunerne, fks. til hjemmepleje og hjælpemidler, rehabilitering og så videre. Så tager man helikopterperspektivet, så kan det være en dyr besparelse at spare kampagnerne væk, forklarer Søren Ørsted Pedersen, pressechef i Rådet for Sikker Trafik.

Han forstår godt, at det kan virke fristende at spare penge for økonomisk pressede kommuner.

– Vi har stor forståelse for kommunernes økonomiske problemer, for det kan være en rigtig svær beslutning når der også skal prioriteres hjemmepleje, skoler og meget andet. Men ser man på det med rent samfundsmæssige briller, så er de penge kommunen sparer på den lange bane, ret store, forklarer han og oplyser, at et kampagneskilt typisk koster fra 160-300 kroner pr. stk.

Dertil kommer en kommunal udgift til den eller de personer, som får opgaven at opsætte og nedtage skiltene. Den opgave blev sidste år udliciteret til et lokalt firma.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der flere gode statistiske grunde til at opsætte kampagneskilte. Generelt skyldes halvdelen af alle dødsulykker i trafikken for høj fart, mens uopmærksomhed er årsag til ca. hver tredje dødsulykke.

– Vi ved, at seks ud af ti bilister, der kører for stærkt, siger at de sænker farten, når de ser et af kampagneskiltene fra Rådet for Sikker Trafiks fartkampagne. Det viser en evaluering af kampagnen, oplyser Søren Ørsted Pedersen.

FIK DU LÆST:

Lilleskole i fælles bøn til politikerne: Gør vores skolevej mere sikker

Kommission: Kampagner er vigtige
Ifølge Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for 2013-2020, så er kommunerne vigtige i kampen om at huske bilisterne på reglerne:

“Kommunerne er ansvarlig for en stor andel af det danske vejnet og spiller derfor en vigtig rolle i forhold til vejtekniske tiltag, kampagner og information, da de er
tæt på borgerne, herunder særligt skoleeleverne”, oplyser kommissionen og peger på, at stort set alle kommuner arbejder målrettet med at forbedre trafiksikkerheden.

“Det er afgørende, at kommunerne fortsætter dette arbejde. Færdselssikkerheds-kommissionen anbefaler desuden kommunerne at deltage aktivt i arbejdet med at sikre, at der fortsat afsættes midler til en lokal kampagneindsats, som kan supplere og understøtte den nationale kampagneindsats”, oplyser kommissionen og peger desuden på, at effekten er målbar:

Erfaringerne viser, at kampagnerne for mange har en øjeblikkelig virkning på forståelsen og adfærden, men hvis de ikke gentages, så aftager virkningen for mange”, advarer kommissionen.

Leave a Reply